Gå til innhold
Annonse

Samlet stortingsbenk ber Nesvik tildele flere utviklingstillatelser til Nekst

Liv-Signe Navarsete (SP), Frida Melvær (H), Tore Storehaug (KrF) og Ingrid Heggø (AP) har sendt brev til fiskeriministeren der de ber om at han tildeler Nekst langt flere enn to tillatelser til prosjektet Havliljen. Illustrasjon av merder: Nekst. Bilde av stortingspolitikere: Stortinget.
Liv-Signe Navarsete (SP), Frida Melvær (H), Tore Storehaug (KrF) og Ingrid Heggø (AP) har sendt brev til fiskeriministeren der de ber om at han tildeler Nekst langt flere enn to tillatelser til prosjektet Havliljen. Illustrasjon av merder: Nekst. Bilde av stortingspolitikere: Stortinget.

Et tverrpolitisk stortingsmiljø fra Sogn og Fjordane kommer i et brev med sterkt støtte til Nekst sitt utviklingsprosjekt. De ber fiskeriministeren øke antall tillatelser.

Annonse

Utviklingskonseptet fikk i april i fjor beskjed fra Fiskeridirektoratet at de under tvil var innenfor ordningen med utviklingstillatesler for konseptet «Havliljen», men at man krevde ytterlige detaljer.

I oktober fikk de så delvis avslag på søknaden som omfattet 16 utviklingstillatelser, men direktoratet gikk videre med behandling av søknaden med sikte på tildeling av inntil to tillatelser.

Nekst har klaget på avslaget og partnere i Nekst, Martin Ramsdal og Kjell Audun Aasen har siden uttalt at de frykter at vedtaket fra Fiskeridirektoratet kan gi dødsstøtet til en kjempesatsing på 3 milliarder og over 100 nye kompetansearbeidsplasser.

Nå får de drahjelp av stortingspolitikerne fra Sogn og Fjordane.

- Vi er nå i innspurten og fiskeriminister Tom Harald Nesvik kan avgjøre om Sogn og Fjordane skal få realisert den største industrisatsingen på over 50 år, uttaler politikerne Liv-Signe Navarsete (SP), Frida Melvær (H), Tore Storehaug (KrF) og Ingrid Heggø (AP), som har sendt brev om saken til ministeren.

Står klar med tre milliarder

De påpeker at det ikke er hver dag det står investorer klare med tre milliarder og vil skape over 100 nye arbeidsplasser i Sogn og Fjordane. 

- Vi forstår at det er gitte kriterier for handsaminga av søknadane knytt til utviklingskonsesjonar. Vi er glade for at NEKST AS kom innanfor desse kriteria. I NEKST AS sitt møte med stortingsbenken 29.01.19 var dei tydelege på at det ikkje let seg gjere verken teknisk eller driftsmessig å realisere prosjektet med berre 2 konsesjonar. Selskapet er mindre enn fleire av dei selskapa som har fått fleire konsesjonar, men er desto viktigare i vårt område og treng betre grunnlag for utvikling, skriver de i brevet.

Stortingsbenken fra Sogn og Fjordane ser prosjektet, «Havliljen», som viktig for utviklingen av næringen og sysselsettingen på kysten og ber om at de tildeler flere enn de to tillatelsene de har forhåndsmeldt.

- Det er stort behov for å utvikle og legge til rette for nye attraktive arbeidsplassar. Nekst AS sitt prosjekt er svært kjærkome, men treng eit større omfang for å kunne bli realisert. Vi oppmodar difor fiskeridepartementet om å gje fleire konsesjonar til NEKST AS, og dermed legge til rette for gode løysingar og sikre at prosjektet «Havliljen» kan realiserast, heter det videre i brevet.

Navarsete på ballen

Det er Liv Signe Navarsete som fronter saken og har i tillegg sendt følgende spørsmål til fiskeriministeren:  

Nekst AS er ei ny gründerbedrift i Sogn og Fjordane som har utvikla eit unikt miljøprosjekt for oppdrett av laks utan lus, i tråd med Meld. St. 16.  Selskapet har tilgang til godkjent ny teknologi og 3 mrd. kroner for ei unik satsing, men manglar nok konsesjonar til å realisere prosjektet.  Nekst AS er òg den einaste aktøren i Sogn og Fjordane som no har ein godkjent søknad om utviklingskonsesjonar.

Korleis vil statsråden medverke til å sikre at Nekst AS får dei rammevilkåra som trengs for å realisere dette prosjektet?

Les også:
Les også:

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse