Gå til innhold
Illustrasjonsfoto smolt: Norges sjåmatråd
Illustrasjonsfoto smolt: Norges sjåmatråd

Norway Royal Salmon har inngått en avtale om kjøp av storsmolt fra Fishbase Group AS, og settefisk fra Grytåga settefisk AS.

Avtalene er på 3 år og har en verdi på 250 millioner kroner. 

Avtalen vil sikre Norway Royal Salmon tilgang på ønsket mengde storsmolt.

- Forskning viser at det er særdeles lønnsomt med storsmolt ettersom man reduserer produksjonstid i sjø, får lavere dødelighet og reduserer luseproblemene, skriver selskapet i en pressemelding.

For Grytåga Settefisk og Fishbase Group er avtalen viktig for å sikre et godt grunnlag for å sikre drift og mulighet for videre ekspensjon, spesielt i «storsmoltsegmentet».

- Vi setter stor pris på at et av Norges største havbruksselskap velger å benytte oss til en slik vesentlig del av deres produksjon, det gir oss en bekreftelse på at vårt fokus mot større settefisk er fremtiden for norsk lakseoppdrett, meddeler CEO i Fishbase Group AS, Henry M. Thomassen.

Har du en sak du
vil tipse oss om?