Gå til innhold

Sjømat Norge i samtaler om grensekontroll med britisk minister

F.v. Adm dir i Sjømat Norge Geir Ove Ystmark og den britiske statsråden Victoria Prentis. Foto: Sjømat Norge.
F.v. Adm dir i Sjømat Norge Geir Ove Ystmark og den britiske statsråden Victoria Prentis. Foto: Sjømat Norge.

Framtidig veterinær grensekontroll mellom Norge og Storbritannia sto sentralt i samtalene som Sjømat Norge i dag hadde med minister Victoria Prentis og hennes medarbeidere i Department for Environment Food & Rural Affairs (DEFFRA).

Den britiske ambassadøren til Norge, Richard Wood deltok også i samtalene.

Etter at Storbritannia forlot EU, og derav EØS-samarbeidet, vil det nå bli innført veterinær grensekontroll og krav om helseattest i handelen med sjømat mellom Norge og Storbritannia. Dette vil i stor grad påvirke handelen med fersk sjømat, og Sjømat Norges medlemmer er bekymret for at dette vil gi store handelshindringer, skriver Sjømat Norge i en pressemelding.

Det har derfor vært jobbet aktivt på tvers av landegrensene for å finne løsninger som kan sikre handelen. Minister Prentis var godt orientert om de utfordringer dette vil gi, men kunne ikke over bordet gi raske løsninger på dette, melder Sjømat Norge.. 

Spørsmålet om forvaltningen av delta bestander ble også drøftet. Det er enighet om at disse må forvaltes på en bærekraftig måte, og at det er beklagelig at partene ikke kunne enes om en avtale for 2021. Sjømat Norge pekte på behovet for at det etableres et overnasjonalt tvisteløsningsorgan, som kan løse konflikter der kyststaten ikke kommer til enighet. Den britiske ministeren var opptatt av en forsvarlig forvaltning, og understreket at samarbeidet med Norge vil bli viktig framover.

Har du en sak du
vil tipse oss om?