Gå til innhold
Annonse
Willy Berglund er administrerende direktør i Sjøtroll. Foto: Pål Mugaas Jensen.
Willy Berglund er administrerende direktør i Sjøtroll. Foto: Pål Mugaas Jensen.

Lerøy Seafood Group oppnådd en EBIT per kilo på sterke 17,4 kroner i nord, mens det for Sjøtroll ble et minus på 0,5 krone kiloen.

Annonse

Driftsresultat  før biomassejustering  i Havbruk  ble 221 millioner kroner i fjerde kvartal 2015, ned fra 299 millioner kroner i samme periode i 2014. Havbruk høstet 41 697 brutto tonn laks og ørret  i fjerde kvartal 2015 som er en nedgang på 2 %prosent fra samme periode i 2014. EBIT/kg falt fra 7,0 kroner per kg i fjerde kvartal 2014 til 5,3 kroner per kg i fjerde kvartal 2015.  I fjerde kvartal 2015 oppnådde Lerøy Aurora en operasjonell EBIT på 17,4 kroner per kg.  For samme periode rapporterer  Lerøy Midt og Lerøy  Sjøtroll EBIT per kg på henholdsvis 3,2 kroner og -0,5 kroner.

- Prisen på laks og ørret har variert uvanlig mye gjennom kvartalet, og det har også i dette kvartalet vært store prisforskjeller mellom ulike størrelser av laks, sier konsernleder Henning Beltestad i en kommentar. Dette i kombinasjon med forsert utslakt av laks, resulterte i en lavere prisoppnåelse i fjerde kvartal da 40 prosent av periodens slaktevolum ble høstet i oktober, forklarer Beltestad.

Uttakskostnadene er ekstraordinært høye, men konsernet har iverksatt en rekke tiltak og investeringer som vil redusere tilvirkningskostnaden for laks og ørret, forteller Beltestad.

- For 2016 har konsernet økt tilgang til egenprodusert rensefisk, samt mer kunnskap og erfaring i bruken av denne. Videre har konsernet betydelig økt sin tilgang på store brønnbåter og utstyr for mekanisk avlusing. Vi har store  forventninger til at tiltakene som er iverksatt vil gi resultater allerede i  2016, sier Beltestad i en melding fra selskapet.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse