Gå til innhold
Nestleder Silje Steinsund og styreleder Gunnar Skjellvik. Foto: Privat.
Nestleder Silje Steinsund og styreleder Gunnar Skjellvik. Foto: Privat.

- At vi må dyrke og nytte flere ressurser fra havet i framtiden er det ingen tvil om, Norge må bruke sitt naturgitte konkurransefortrinn, den rene produktive kystlinja. 

- Havets grønnsaker, tang og tare, vil bli en viktig ingrediens i flere forskjellige produkter og noe næringsmiddelindustrien vil trenge for å utvikle seg i en mer bærekraftig retning.

Det hevder styreleder i Norwegian Seaweed Association, Gunnar Skjellvik. Han er nyvalgt styreleder for selskapet som er en sammenslåing av Norsk Taredyrkerforening og Algenettverk Nord. 

Norwegian Seaweed Association består av 25 bedrifter fra Lofoten i Nord til Flekkefjord i Sør. Tare har en kort vekstsesong og ved å utnytte vår lange kyst kan vi utvide høstevinduet og leveranser - hvis vi samarbeider. Marit Gjerstad i Norges Vel har gjennom de siste årene erfart at det er lett å samarbeide om produksjonsrelaterte utfordringer, mens markedsaktiviteter ofte er litt vanskeligere. Norges Vel har arbeidet med næringsutvikling innen tare i 10 år, og ser at det begynner å bli fart på sakene, så lenge det gode samarbeidet fortsetter. 

Nasjonalt perspektiv

Heidi Meland fra Kigok har ledet Algenettverk Nord og ser optimistisk på fortsettelsen i den nye organisasjonen Norwegian Seaweed Association.

- At vi har et nasjonalt perspektiv og ikke begrenser oss til et regionalt område vil være viktig. Nå er det ikke Nordland, Trøndelag eller Vestland, vi skal bygge ei ny næring for Norge, da må alle dele og samarbeide så mye som mulig, sier Meland. 

Med seg i styret har Skjellvik blant annet Silje Steinsund som nestleder. Steinsund dyrker tare i selskapet Ocean Forest, og er opptatt av bærekraft.

- Dyrking av tare kan være en av løsningene på veien mot et mer bærekraftig havbruk. Tare «spiser» næringssalter som er i vannmassene og bruker sollyset til å vokse. Det trengs ingen fôring eller bruk av ferskvann, og tare lagrer effektivt CO2. Altså, noe av det mest bærekraftige du kan spise i dag, mener Steinsund. 

Løfter satsingen

Det er fremdeles mye uløst i hele verdikjeden så det er verdt å minne om at det tar flere tiår å bygge opp en robust og bærekraftig ny næring. Nettverket er i gang med å løfte satsingen opp til et avansert samarbeid i hele verdikjeden gjennom Arena-programmet som har søknadsfrist i september i år.

- Vi er godt i gang med å utvikle en ny næring, men det krever tålmodige politikere, virkemiddelapparat og et godt regelverk, avslutter Gunnar Skjellvik. 

Har du en sak du
vil tipse oss om?