Gå til innhold
Annonse
Lokaliteten Korsnes i Lofoten har ved flere anledninger lagt over lusegrensen, og skal nå i gang med å slakte ut lokaliteten. Foto: Ellingsen Seafood.
Lokaliteten Korsnes i Lofoten har ved flere anledninger lagt over lusegrensen, og skal nå i gang med å slakte ut lokaliteten. Foto: Ellingsen Seafood.

Etter for høye lusetall og flere gjennomførte lusebehandlinger på en lokalitet, slakter Ellingsen Seafood nå heller ut fisken enn å behandle igjen.

Annonse

Det er på lokaliteten Korsnes i Hadsel kommune, at det har vært et høyt lusepress, spesielt de senere ukene. 

I uke 14 ble det nemlig rapportert inn at det var 1,1 voksne hunnlus i gjennomsnitt på fisken, og 2,1 lus i snitt per fisk på alle stadier. Tallene for uke 15 er enda ikke registrert på Barentswatch, men lokaliteten har over flere uker vært over lusegrensen. 

Line Ellingsen, daglig leder i Ellingsen Seafood. Foto: Therese Soltveit.
Line Ellingsen, daglig leder i Ellingsen Seafood. Foto: Therese Soltveit.

Gjennomførte flere lusebehandlinger i vinter

Daglig leder Line Ellingsen sier til Kyst.no at alle merdene på lokaliteten har luseskjørt, i tillegg til at det er luselaser fra Stingray i de fleste merdene.

- Dessverre var det ikke luselaser i alle merder, og i ettertid ser vi at det var uheldig for utvikling av lus på lokaliteten. Lusepresset på lokaliteten var veldig bra helt til slutten av november. Da badebehandlet vi hele anlegget med Salmosan med god effekt.

- Etter noen uker økte lusemengden slik at vi i desember behandlet med Optilicer, da også med god effekt, legger hun til. 

Deler av anlegget ble også avluset med hydrogenpperoksid i januar.

Barentswatch illustrasjonsfoto av lokaliteten Korsnes. Kikk for større bilde.
Barentswatch illustrasjonsfoto av lokaliteten Korsnes. Kikk for større bilde.

Fire kilos fisk

Ellingsen påpeker at det var en uventet utvikling i lusetallene, da det var svært lave sjøtemperaturer i område. Når tallene nylig steg igjen, ville hun ikke lusebehandle fisken flere ganger. 

- Istedenfor å behandle fisken, slaktes nå lokaliteten. Den skal være tømt i løpet av denne uken, sier Ellingsen til Kyst.no. 

Dette fører med seg at de samlet skal ta ut 2000 tonn fisk før planlagt slakt. Laksen som tas ut er ifølge Ellingsen rett under fire kilo sløyd. 

- Vi skulle helst hatt den ett par hekto til, slår hun fast.

- Istedenfor å behandle fisken, slaktes nå lokaliteten. Den skal være tømt i løpet av denne uken.

Line Ellingsen, daglig leder i Ellingsen Seafood

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse