Gå til innhold
Merder i Hordaland. Foto: Linn Therese Skår Hosteland.
Merder i Hordaland. Foto: Linn Therese Skår Hosteland.

Bruken av hydrogenperoksid (H2O2) for avlusing i norsk havbruksnæring nådde en «all time high» i fjor. I år ser leverandørene imidlertid en markant nedgang i salg av middelet.

Kyst.no har fått indikasjoner på at det har vært en nedgang i bruken av H2O2 på minst 40%.

Chemco er en av to leverandører som leverer middelet til havbruksnæringen, og Nordhagen bekrefter at en har sett en merkbar nedgang i bruken.

- Salget har spesielt blitt redusert i sommermånedene, sier  Jan Rune Nordhagen fra Chemco.

Dette tror han skyldes økende bruk av mekanisk avlusing, samt at oppdrettere og fiskehelsepersonell har ønsket å «spare» bruken til vanntemperaturen synker og risikoen for fisken blir lavere.

-  Tankegangen mener jeg er fornuftig, da det i tillegg til å redusere risiko også vil hjelpe til med å holde oppe effektiviteten av middelet i lengre tid, sier Nordhagen.

Rekord i fjor

I fjor ble det samlet sett levert over 80 000 tonn hydrogenperoksid for bruk i havbruksnæringen, i hovedsak til behandling av lakselus, men også en del til behandling av AGD.

- Hvor mye som går til hvilken behandling er vanskelig å estimere, ofte vil en behandle både lus og AGD. Vår indikasjon er at 80 % går til behandling av lus og 20 % til behandling av AGD og lus. En AGD behandling krever lavere konsentrasjoner enn en behandling mot lus, forklarer han.

- Vi mener i likhet med fiskehelsepersonell, at om det er lus på fisken og AGD er det fornuftig å gjennomføre behandlingen som en lusebehandling, og ikke som en AGD behandling. Dette gjør også at det er vanskelig å skille behandlingene fra hverandre, legger han til.

Han viser så til at en ren AGD behandling kan gjøres på lavere doser enn en behandling mot lus. Om fisken har begge deler mener de at behandlingen bør foregå som om en først og fremst behandler mot lus. Dette av en enkelt grunn.

- Vi tror at behandlinger med lave konsentrasjoner kan være med på å avle frem lus med nedsatt følsomhet. Selv om lakselus ikke kan bli direkte resistent mot hydrogenperoksid, så mener vi at gjentatte behandlinger og behandlinger med lave doser vil føre til nedsatt følsomhet mot middelet, forklarer Nordhagen.

Behov for H2O2 i fremtiden

Hvordan behovet for H2O2 vil bli i fremover mener han er vanskelig å spå.

- Om oppdrettere finner noe som virker, er det en tendens til at det som virker overforbrukes. Og til slutt vinner lusa. Derfor tror jeg personlig at en rullerende bruk av alle tilgjengelige avlusningsmetoder er fornuftig, konstaterer han.

Akkurat nå ser leverandøren at det brukes mest av middelet fra Trøndelag og nordover.

Har du en sak du
vil tipse oss om?