Gå til innhold
Annonse

Stingray raser mot forskning som konkluderer lav effekt på luselaser i tubenot

Daglig leder i Stingray, John Arne Breivik, kaller  forskningen til HI som sår tvil om effektiviteten til optisk avlusning som tendensiøs. Arkivfoto: Elisabeth Nodland
Daglig leder i Stingray, John Arne Breivik, kaller forskningen til HI som sår tvil om effektiviteten til optisk avlusning som tendensiøs. Arkivfoto: Elisabeth Nodland

- Upresist arbeid og ikke minst tendensiøs fremstilling, svarer daglig leder i Stingray, John Arne Breivik.

Annonse

Daglig leder i Stingray, John Arne Breivik, reagerer sterkt på forskningen som hevder at luselaser ikke har noen effekt-

- Vi har nettopp sett den og er rett og slett sjokkert over at så mye upresist arbeid og ikke minst tendensiøs fremstilling blir lagt til grunn i en forskningsartikkel, forteller han til Kyst.no.

Han legger til at en snakker om en periode på 54 dager, midt på vinteren når lusetallene er lave.

- Statistikken er mye vanskeligere å være presis med, siden det er alt for få fisk som blir talt/vurdert og den statistiske tilnærmingen er ufullstendig, kanskje til og med ubrukelig, understreker han, og legger til:

Breivik forteller at luselaseren ikke fungerer optimalt i en snorkelmerd fordi den setter begrensninger på laserens bevegelsefrihet. illustrasjonsfoto: Harrieth Lundberg.
Breivik forteller at luselaseren ikke fungerer optimalt i en snorkelmerd fordi den setter begrensninger på laserens bevegelsefrihet. illustrasjonsfoto: Harrieth Lundberg.

- Dernest kanskje den største galskapen; nemlig at forsøkene er gjort i snorkelmerder / tubenot, der laseren ikke har bevegelsesfrihet og kan ikke plasseres optimalt gjennom døgnet, noe som er den viktigste suksessfaktoren for å lykkes med laseravlusing.

Begrenser laserens muligheter

Han presiserer at det må fisk foran kamera/enheten for å drive optisk avlusing.

- I tradisjonelle merder og anleggene vi er i, snart 200 merder hos 20 oppdrettsselskaper, så kan laseren plasseres på ulike steder i merden. Det har ikke vært tilfelle med disse merdene i det såkalte forskningsprosjektet. Altså de har begrenset laserens muligheter kraftig, med vitende og vilje, poengterer han kraftig.

Breivik hevder videre at HI  har drevet forskning i flere år for å forsvare og dokumentere sin tubenot/snorkelmerd, hvor de har hatt betydelige interesser over tid.

- De legger premisser som reduserer en annet tiltak (som luselaseren) betydelig i et såkalt forskningsprosjekt, forklarer han, og forteller videre:

- Arbeid og metodikk vil kanskje kalles forskning av noen, men det har absolutt ingen relevant og troverdig begrunnelse ift. virkningsgraden til laser mot lakselus i kommersielle merder. Der har vi nok eksempler på at laser har gitt lusekontroll på en rekke merder, på mange lokaliteter, over flere utsett, så få om noen andre metoder har samme dybde og bredde på dokumentasjonen gjennom bilder, video og tellinger, slik som laser faktisk har.

Videre forteller Breivik at Bremnes Seashore som var vert for forsøkene har også i ettertid benyttet laser i åpne merder, uten begrensninger.

- Når det faktisk har vært økende lusepress og disse har tydelig demonstrert over mange uker fra april til dags dato at laseren fjerner lakselus i en slik grad at det utgjør en betydelig forskjell over tid, sier han avslutningsvis.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse