Gå til innhold
Annonse

Store endringer i Nofitech gjør at de kan levere flere anlegg

Deler av Nofitech teamet avbildet. Frå venstre prosjektleder Kristine Bøyum Riste, prosjektleder Fride Birkeland, Leder FoU Kari Attramadal Adm.dir Robert Hundstad, og gründer/senior prosjektleder Geir Løvik. Foto: Nofitech.
Deler av Nofitech teamet avbildet. Frå venstre prosjektleder Kristine Bøyum Riste, prosjektleder Fride Birkeland, Leder FoU Kari Attramadal Adm.dir Robert Hundstad, og gründer/senior prosjektleder Geir Løvik. Foto: Nofitech.

Nofitech har i løpet av 2018 gjort flere store endringer. Nye eiere er på plass, ny ledergruppe og ny CEO er kommet inn. – Vi har i tillegg ansatt flere sivilingeniører og prosjektledere, som gjør at vi kan levere flere anlegg, opplyser Robert Hundstad. 

Annonse

Nofitech, som holder til i Trondheim, har fokusert på ModulRAS-anlegg og administrerende direktør Robert Hundstad oppsummerer 2018 som et spennende år for selskapet, der mye nytt har skjedd.

- Vi har hatt en rivende utvikling. Nofitech har fått nye eiere og en ny og større administrasjon, og vi investerer hardt i forskning og utvikling av RAS og tilhørende teknologi, forteller han. 

Ny eier og ny sjef 

Robert Hundstad, ble 1. juni i år ansatt som ny CEO i selskapet. Foto: Nofitech.
Robert Hundstad, ble 1. juni i år ansatt som ny CEO i selskapet. Foto: Nofitech.

Nofitechs nye eiere heter Longship, og er et aktivt eierfond, med blant andre den Norske staten ved Argentum på eiersiden. Nofitech er Longships første investering i havbrukssektoren. Gjennom Nofitech ønsker Longship å bidra til å utvikle effektive og sikre løsninger for landbasert oppdrett, og gjennom dette bidra til bedret økonomi, bedre fiskehelse og et mindre miljøavtrykk.

- Det betyr at vi har en sterk eier i ryggen, samtidig som gründerne er med videre også på eiersiden. Denne kombinasjonen sikrer kontinuitet, fagkompetanse og finansiell styrke som gir trygghet for våre kunder, forteller Hundstad til Kyst.no. 

Hundstad er selv kommet inn som ny CEO i selskapet 1 juni 2018, fra Aqualine. Han er også CEO i Norwegian Fish Farming Technologies AS.

Styreleder i Nofitech Holding AS Asbjørn Reinkind har uttalt i en pressemelding at Robert Hundstad skal stå i spissen for videre oppskalering av selskapet.

Kari Attramadal er ansatt som ny FoU-leder i Nofitech og skal jobbe tett sammen med CEO Robert Hundstad. Her diskuterer de ett av deres nye prosjekter. Foto: Nofitech.
Kari Attramadal er ansatt som ny FoU-leder i Nofitech og skal jobbe tett sammen med CEO Robert Hundstad. Her diskuterer de ett av deres nye prosjekter. Foto: Nofitech.

Erfaren ny FoU-leder

I tillegg ble Kari Attramadal (39) ansatt 1. september som leder for forskning og utvikling i Nofitech. Hun kommer fra en stilling som forsker i SINTEF Ocean. Ved siden av stillingen i Nofitech har hun også en stilling som førsteamanuensis II ved institutt for bioteknologi og matvitenskap ved NTNU, der hun underviser i RAS for masterstudenter og holder videreutdanningskurs for industrien. Attramadal har doktorgrad innen vannbehandling og mikrobiell kontroll i marine RAS, og har forsket på marine RAS i mer enn 15 år.

Hun påpeker til Kyst.no at RAS er komplekse systemer, og god drift er avgjørende for sikker og god produksjon. Et annet viktig aspekt påpeker hun er selskapets satsning på opplæring. 

- Nofitech utarbeider for tiden et eget omfattende opplegg for kursing og sertifisering av driftspersonale. I tillegg tilbyr vi kursing av personalet på anlegget før og etter oppstart av hver modul og en digital driftsmanual for god og sikker drift av ModulRAS, opplyser Attramadal.

- Kan levere flere anlegg

Hundstad sier videre at gründerne i selskapet fremover vil ha hovedfokus på prosjektledelse og videreutvikling av sine løsninger.

- Fire MSc/sivilingeniører er ansatt siste de to årene som prosjektledere. I tillegg en senior prosjektleder med over 20-års erfaring fra bygg- og anleggsbransjen. Vi er også i ferd med å styrke oss innen automasjon. Dette gjør at Nofitech nå har kapasitet til å levere betydelig flere anlegg pr år, sier han fornøyd.

- ModulRAS

Nofitech-sjefen sier videre at fordelene med ModulRAS er at de er kostnadseffektive og standardiserte RAS-løsninger med høy kvalitet. Hundstad sier at den modulen som har vært lengst i drift med sjøvann, til nå har levert åtte generasjoner på rad med gode produksjonsresultater, uten dødelighet som følge av H2S. 

Nofitechs ModulRAS er også den første storskala-løsningen i verden for postsmolt, designet for drift med både sjøvann og ferskvann.

Konseptet er basert på moduler som består av fire åttekantede kar med et felles vannrenseanlegg i midten. Karveggene danner samtidig yttervegger for bygget og vegger mot vannrensesystemet. Den patenterte strukturen gir korte vannveier og er designet slik at slam ikke hoper seg opp. Karene leveres i tre varianter med karstørrelse 16, 18 eller 20 meter i diameter, og med fôringskapasitet fra 3 000 til 5 000 kg per døgn.

Skisser av RAS-anlegg i 3D. Foto: Nofitech.
Skisser av RAS-anlegg i 3D. Foto: Nofitech.

Nye prosjekter

Hundstad forteller at Nofitech høsten 2017 ferdigstilte Nofitech PostSmolt-modul nummer to hos Erko Settefisk, bestående av fire stk 16-meters kar.

- Dette er den andre sjøvannsbaserte PostSmolt-modulen vi har levert til Erko Settefisk. Den første, også bestående av 4 stk 16-meters kar, har vært i drift siden 2015. Parallelt med ferdigstillelsen av den andre modulen, startet vi oppføringen av betongkonstruksjonen til Erko Settefisk sitt settefiskanlegg, opplyser han.

Dette settefiskanlegget består av klekkeri, startfôringsavdeling med 8 stk 7-meters kar og påvekstavdeling med 6 stk 14-meters kar. 

- Femte innsett

Allerede våren 2018 startet produksjonen i det nye klekkeriet og den nye startfôringsavdelingen, og Hundstad påpeker at siden august har det vært full drift i alle tre avdelinger i anlegget.

- Rett etter nyttår leverte de for første gang postsmolt fra Postsmoltmodulene, som er produsert i deres eget settefiskanlegg. De er nå i gang med femte innsett i det nye klekkeriet. Så langt har produksjonen gått veldig bra med god vekst og god kvalitet på fisken, forteller han stolt til Kyst.no. 

Hundstad sier at Nofitech i 2018 også har bygget sin andre PostSmolt-modul for Hardingsmolt AS.

- Denne modulen består av to 20-meters kar og er akkurat ferdigstilt. Anlegget skal være i full drift innen utgangen av januar 2019.

Satser på forskning

Hundstad sier videre at Nofitechs ambisjoner og mål for 2019 er vekst gjennom ryddige og strukturerte prosesser med kunden i fokus.

- Vi er et selskap med ambisjoner om sterk vekst basert på økt etterspørsel etter sikre og effektive RAS-løsninger i kombinasjon med en sterk finansiell eier og et erfarent lederteam, forteller han.

Nofitech satser hardt på forskning og utvikling, og Hundstad sier at de gjør dette for å tilby god og fremtidsrettet ressursgjenvinning, innovativ og effektiv vannbehandling, framtidsrettet automasjon og digitalisering og best mulig sikring mot H2S-hendelser.

- Vi jobber konsentrert om forskning og utvikling av de til enhver tid mest kritiske og lovende komponentene og prosessene i Modul-RAS. Dette for å kontinuerlig forbedre løsningene for enkel drift, sikker, energieffektiv og økonomisk produksjon, bærekraftige løsninger, optimal og stabil vannkvalitet, høy vekst og lav dødelighet. Dette ofte i samarbeid med oppdrettere, veterinærer, myndigheter, forskningsinstitusjoner og forsikringsselskaper, forteller han avslutningsvis. 

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse