Gå til innhold
Annonse

Sykdomsrelatert risiko ved rensefisk – en omfattende risikovurdering er nå utarbeidet

Rognkjeks. Foto: Therese Soltveit
Rognkjeks. Foto: Therese Soltveit

Rensefisk kan være bærer av ulike sykdomsagens. Noen av disse kan utløse sykdom hos rensefisken selv, andre kan muligens overføres til laks, som igjen kan føre til sykdom hos laks. Sykdomsagensen kan også overføres motsatt vei fra laks til rensefisk. På bakgrunn av dette tok FHF i fjor initiativ til et prosjekt med mål om å få frem kunnskap og forslag til konkrete tiltak for å redusere smitterisikoen ved bruk av rensefisk.

Annonse

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse