Gå til innhold
Annonse

Tror tre teknologier kan bringe havbruket inn i fremtiden

Illustrasjon av konseptet Wave Master. Kilde: EVN AS.
Illustrasjon av konseptet Wave Master. Kilde: EVN AS.

Evne AS har søkt om utviklingstillatelser for konseptet «Wave Master». Daglig leder Trond Nevisdal mener det er tre innovative teknologier som gjør konseptet helt unikt for fremtidens havbruk. Se film om konseptet i saken.

Annonse

Evne AS er basert i Færvik. Samme dag som fristen gikk ut, la de inn en søknad på ti tillatelser for sitt utviklingskonsept «Wave Master», prosjektert for havbasert offshore oppdrett.

«Wave Master» har en form som ligner et skipsskrog med lengde på hele 466 meter. Konstruksjonen består av et baugparti, tilknyttet fem merd-moduler, hvor hver pose kan romme omkring 300 000 fisk, medregnet en tetthet på 20 kilo per kubikk.

 - Totalt gir dette en produksjon på 1, 5 millioner fisk, noe det også må søkes om dispensasjon for, sier Nevisdal.

Om alle 10 tillatelsene innvilges av Fiskeridirektoratet, gir dette en muligheter til å ha MTB på 7800 tonn.

Helautomatisk

Merd-modulene knyttes sammen til en modul for fôrlager, som igjen er tilknyttet baugpartiet. Konstruksjonen er designet for signifikant bølgehøyde (Hs) lik 15 meter, som tillater en ekstrem bølgehøyde på 28 m. Således er konseptet prosjektert for «offshore» og eksponerte havforhold.

Nevisdal forteller til kyst.no at de ønsker å plassere anlegget i Nordland fylke, noe de også må få tillatelse til fra Fiskeridirektoratet.

Videre er konseptet designet for å ligge på svai, og vil dreie etter krefter fra både vind, strøm og bølger. Ved å benytte seg av single point mooring (SPM) system, og bruke en Swivel Stack Turret, dreies konstruksjonen rundt baugpartiet. Landstrøm vil også være tilgjengelig ved bruk av denne teknologien, som gjør at anlegget er automatisert og fungerer ubemannet.

- Konstruksjonen er helautomatisk, som gjør at vedlikeholdsrutiner kan gjøres gjennom ukentlige inspeksjoner, legger han til.

En illustrasjonsfilm av konseptet kan du se under:

https://vimeo.com/244232895

Tre innovative teknologier

Nevisdal forteller at det er spesielt tre innovative teknologier som gjør «Wave Master» helt unik. Det første er den automatiske strømskjermen.

- Hvis det skulle være så sterke krefter fra bølgene at dette blir den avgjørende kraften for hvilken retning anlegget dreier, vil en automatisk skjerm dreies til riktig posisjon for å beskytte fisken for uønskede strømkrefter fra andre retninger.

Den andre er at baugpartiet er designet som en vippe-baug, som også vil tilpasse seg etter værforholdene.

- Også dette skjer automatisk. Havenergien som påføres forankringen, vil forplante seg slik at baugen justerer beskyttelsesgraden av seg selv, sier Nevisdal.

Baugpartiet vil således vippes opp uten bruk av motor eller ekstern krafttilførsel, og bruker bare kraften fra bølgene.

Den tredje teknologien er at selskapet har valgt å benytte seg av Blue Lice sin teknologi for å hindre lusepåslag, noe Nevisdal selv er overbevist om er det rette valget for konseptet.

- Vi mener at deres løsning ikke bare hindrer den belastningen laksen påføres ved lus og eventuell avlusning, men de tar også hensyn til noe som ofte blir glemt, nemlig fiskehelsen til leppefisken, påpeker han. 

For å inspisere undervannsforholdene, vil anlegget også være utstyrt med seasnakes, en automatisert teknologi fra Kongsberg Maritime. Konstruksjonen er videre designet med en fribord på to meter, som eventuelt kan settes opp med tett gjerde.

Svar om halvannet år ?

Per i dag er selskapet nummer 53 i køen for saksbehandling hos Fiskeridirektoratet, og Nevisdal legger til at han regner med at de ikke får svar på halvannet år.

Frem til den tid vil selskapet bruke tiden til å skaffe investorer, og han røper at de så langt har fått én fiskeoppdretter med på laget, og at de leter etter flere. Hvor store investeringer konseptet vil kreve, er ikke helt fastslått.

- Vi tenker oss at det vil koste halvparten av nærmeste sammenlignbare konkurrent, legger han til.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse