Gå til innhold
Annonse
Illustrasjon over Kråkøya.
Illustrasjon over Kråkøya.

I løpet av 2020 blir det klart om Kråkøya kan bli en produsent og leverandør av ren, grønn energi til framtidens nullutslipp-samfunn. En lokal energi- og klimahub vil gi lokalt næringsliv et grønt konkurransefortrinn. 

Annonse

Startskuddet for en offensiv nærings- og klimasatsing er tatt for Kråkøya kysthavn og det 1000 dekar store Stakskardet industriområde. Nærøysund kommune har søkt Miljødirektoratet om 700.000 «Klimasats»-kroner for å planlegge klimavennlig areal og transportløsninger for Kråkøya. 

- Dette er et offensivt og spennende prosjekt, hvor Nærøysund kommune går sammen med blant andre Fornybarklyngen og Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS for å tilrettelegge for framtidens nullutslippssamfunn, sier Amund Hellesø, ordfører i Nærøysund kommune. 

Hva er behovet? 

Prosjektet skal blant annet kartlegge hvor stort det framtidige behovet for ren, fornybar energi egentlig er, gi Nærøysund innsikt i hvilke produksjonsteknologier som egner seg for både produksjon, lagring og distribusjon av fornybar energi. Målet er å utvikle Kråkøya til en grønn energi- og klimahub. 

- Klimavennlig infrastruktur og grønne logistikkløsninger vil være et konkurransefortrinn for eksisterende virksomheter. Lokal produksjon av ren og fornybar energi kan dessuten gi lokalt næringsliv økonomiske fortrinn, og vil bli viktig i kampen om morgendagens grønne industrietableringer, sier Hellesø. 

Grønn skipsfart 

Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS åpnet i 2018 Kråkøya kysthavn, spesialutviklet for sjøtransport av sjømat fra Namdalskysten til europeiske markeder. Nå er Asle Andersen havnedirektør og leder for havneselskapet. 

- Den omfattende havbruks‐ og fiskeriaktiviteten skaper store mengder gods som skal fraktes ut av regionen. For oss er det viktig å legge til rette for at framtidas eksportløsninger blir utslippsfrie. Kan vi produsere for eksempel hydrogen og ammoniakk lokalt på Kråkøya, vil det gi flere jobber, økt verdiskaping og en grønn forsyningssikkerhet. 

Klimasats-prosjektet skal starte med å identifisere potensialet for utslippsreduksjoner. I dette inngår både land‐ og ladestrøm for skipstrafikken og produksjon av fornybart drivstoff til hurtigbåt, Kystruten, fiskeri- og havbruksflåten. 

Avgjørende for Ytre Namdal 

Leder Lars Fredrik Mørch i Namdalskysten næringsforening lanserte nylig den grønne +1000- ambisjonen på vegne av lokalt næringsliv. Han er glad for klimasats-initiativet fra kommunen. 

- Vi vet at 40 prosent av dagens jobber og over halvparten av de nye +1000 jobbene må bli grønne. Nærøysund kommune vil gjennom dette prosjektet kunne få fram viktig kunnskap om hva regionen trenger av fornybar energi for at vi kan nå våre samstemte +1000-mål, sier Mørch. 

Fornybarklyngen leder prosjektet 

Klimasats-prosjektet som nå er til vurdering hos Miljødirektoratet, er kostnadsberegnet til 1,4 millioner kroner. Etter planen skal prosjektet presentere sine funn i løpet av 2020. Mens kommunen skal eie prosjektet, skal Fornybarklyngen Future Innovations ledet arbeidet. I tillegg til lokale Nord- Trøndelag Havn Rørvik IKS og Namdalskysten næringsforening, er Sweco, Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk, Trønderenergi og Trøndelag fylkeskommune med som prosjektpartnere. 

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse