Gå til innhold
Annonse

Utvikler nytt verktøy for planlegging av lakseproduksjon

Illustrasjonsfoto: Oppdrettsanlegg i Troms.
Illustrasjonsfoto: Oppdrettsanlegg i Troms.

Optimeering Aqua satser innen havbruksnæringen, og utvikler nå sitt første produkt. - Det ligger et uforløst potensiale hos oppdrettere i å øke produksjonen innenfor dagens konsesjonsregime med opp mot 8-10 %, sier Erlend Torgnes, daglig leder i selskapet. Dette er også bakgrunnen for satsingen.

Annonse

Det relativt nyetablerte selskapet Optimeering Aqua, utvikler nå en programvare for oppdrettsbransjen, kalt "BioPlan". Dette er en typisk  biologisk controller, som blant annet kan bidra med produksjonsplanlegging.

Erlend Torgnes, daglig leder Optimeering Aqua.
Erlend Torgnes, daglig leder Optimeering Aqua.

- For eksempel når er det best å sette ut smolt? Hvilken størrelse bør smolten ha? Hvor mange smolt bør man sette ut i hver merd? Når skal man slakte, og så videre, opplyser Erlend Torgnes til kyst.no, som understreker at programvaren ikke er til salgs enda.

Uforløst potensiale

- Det ligger et uforløst potensiale hos oppdrettere i å øke produksjonen innenfor dagens konsesjonsregime med opp mot 8-10 %, bare ved bedre planlegging av utsett og slakting. Dette har vi sett i våre tidlige forskningsresultater, men underbygges også av blant annet av Marine Harvest i deres tidligere innspill til høringen om rullerende MTB.

- Sett fra sin egen lokalitetsturktur, om man bør gå for den nye "Bremnes modellen", er for øvrig en ting som man kan bruke programvaren til, forklarer Torgnes.

Verifiserer potensialet

Selskapet jobber nå med å verifisere programvaren og produksjonsplanene den genererer sammen med Cermaq og Akva Group.

- Målet med prosjektet som avsluttes Q4 2016/Q1 2017 er å få verifisert potensialet om en 8 % større produksjon gjennom bedre planlegging og koordinering av utsett og slakting. Mål for lansering er av programvaren for det åpne markedet er i første kvartal 2017, sier han.

Magnus og Erlend i Optimeering Aqua. Foto: OA. 
Magnus og Erlend i Optimeering Aqua. Foto: OA. 

Optimeering Aqua har offisielt ingen flere ansatte i dag, men arbeidet gjøres av ansatte i "Optimeering" og av professor Tomasgard. Selskapet har i dag, seks ansatte syv fra september. Alle med master/phd innen matematisk modellering/optimering.

- Vi har kontorer i Bergen og i Oslo, og professor Asgeir Tomasgard og NTNU TTO, som representerer NTNU i selskapet, sitter på Gløshaugen i Trondheim. 

Vil doble omsetning i 2016

Selskapet hadde en omsetning 1,5 millioner og et driftsresultat på 170.000 kroner i i fjor, men Torgnes forteller regnskapet for 2015 ikke forklarer så veldig mye, da alle selskapets inntekter var støtte fra ulike private og offentlige kilder.

Optimeering Aqua AS
Optimeering Aqua AS

 I hovedsak var det NTNU Discovery, et finansieringsfond for nye ideer/selskaper med opphav fra NTNU, og Innovasjon Norge og Skattefunn som bidro med støtte.

- Alle kostnader var knyttet til utviklingen av programvaren vår. Det lille regnskapsmessige positive resultatet skyldes ganske enkelt at noe av arbeidet vi skulle gjort på slutten av 2015 ble flyttet til tidlig 2016. Vi forventer at selskapets omsetning, og utviklingsaktivitet vil rundt dobles i 2016, da vi desember 2015 lyktes i få innvilget vår søknad til Norges Forskningsråd sitt FORNY program om støtte til verifisering av programvaren, forklarer han.

- Internasjonalt potensiale 

De fire gründerne i Optimeering bestemte seg ifjor for å etablere søsterselskapet Optimeering Aqua AS.

- Vi jobbet med matematisk modellering i kraftbransjen, men ønsket å jobbe med matematisk modellering/optimering i andre bransjer. Vi så på havbruksbransjen som en svært spennende bransje, med sterk vekst, internasjonal potensiale, med kraftsentrum i Norge, men som hadde kommet en del kortere på teknologiske hjelpemidler sammenlignet med den nordiske kraftbransjen hvor vi kom fra, som på mange måter er verdensledende i teknologiutvikling, forklarer Torgnes.

Etter å ha brukt en del tid på å sette seg inn i bransjen og gjennomført møter med mange av de sentrale selskapene i bransjen, så gründerne mange paralleller innen det de hadde gjort i kraftbransjen og utfordringene med god produksjonsplanlegging, med alle reglene som styrer  produksjonen av laks.

- Samtidig så vi at man ved IØT NTNU hadde sett nærmere på dette, og da 3 av 4 gründere hadde sitt opphav herfra var det naturlig å gå sammen med NTNU i den videre utviklingen. Etter å ha vært i dialog cirka ett år bestemte vi oss høsten 2014 for å sammen starte Optimeering Aqua AS, og å satse på en programvare for optimering av produksjonsplanlegging som første produkt, forklarer han engasjert.

Programvaren skal kunne bidra til:

  • Større verdiskaping hos oppdretterne, gjennom bedre utnyttelse av MTB
  • Bedre planlegging av produksjon opp mot marked/salg/slakt
  • Betydelig styrke erfaringsoverføring mellom planleggere
  • Mer robuste produksjonsplaner
  • Dyktigere planleggere
  • Lettere å bygge og overføre kunnskap
  • Bedre investeringsanalyser/flaksehalsanalyse

* Arbeidet til selskapet bygger blant annet på tidligere forskning på området ved institutt for industriell økonomi (IØT) ved NTNU gjort siden 2011.

* Optimeering Aqua er eid i fellesskap av Optimeering AS, NTNU og professor Tomasgard. Optimeering Aqua AS som eget selskap ble stiftet oktober 2014, men arbeidet startet først hos eierne Optimeering og NTNU.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse