Gå til innhold
Annonse
Norges sjømatråd forteller at oktober ble en måned med betydelig vekst for laks og ørret. Lav kronekurs var en av årsakene. Foto: Norges sjømatråd
Norges sjømatråd forteller at oktober ble en måned med betydelig vekst for laks og ørret. Lav kronekurs var en av årsakene. Foto: Norges sjømatråd

Lav kronekurs og økt utslakting bidro til at oktober ble en rekordmåned. 

Annonse

Norge eksporterte 291 000 tonn sjømat for 10,9 milliarder kroner i oktober.

Mot samme periode i fjor betyr det at:

  • Volumet økte med 8 prosent
  • Verdien økte med 9 prosent, eller 854 millioner kroner

- Hittil i år har Norge eksportert 2,2 millioner tonn sjømat til en verdi av 87 milliarder kroner. Eksportvolumet har falt med 4 prosent, og verdien har økt med 8 prosent eller 6,3 milliarder kroner fra samme periode i fjor, forteller Norges sjømatråd i meldingen.

Ny oktoberrekord

Direktør for markedsinnsikt og markedsadgang i Norges sjømatråd, Tom-Jørgen Gangsø, forteller at det har vært en betydelig volumvekst i eksporten av både laks og sild i oktober måned, noe som har bidratt til verdiveksten.

- Dette skyldes økt utslakting og økte fangster. I tillegg er en svekket norsk krone sterkt medvirkende til at sjømateksporten setter ny rekord for oktober måned, sier han.

 Direktør for markedsinnsikt og markedsadgang i Norges sjømatråd, Tom-Jørgen Gangsø.
Direktør for markedsinnsikt og markedsadgang i Norges sjømatråd, Tom-Jørgen Gangsø.

Han forteller videre at i hele 2019 har den norske kronen svekket seg mot de store valutaene, og dette har vært med på å øke eksportverdien målt i norske kroner. Målt mot amerikanske dollar så har kronen i år i snitt vært ca. 8 prosent svakere enn tilsvarende periode i fjor, fortsetter Gangsø.

- Målt mot euro og britiske pund har den norske kronen vært ca. 2,5 prosent svakere, forteller direktøren.

Voldsom volumvekst i lakseeksporten

I meldingen forteller Sjømatrådet at Norge eksporterte 117 000 tonn laks for 6,7 milliarder kroner i oktober.

- Det er en volumøkning på 14 prosent og en verdiøkning på 4 prosent eller 261 millioner kroner fra oktober i fjor, skriver de.

Hittil i år har Norge eksportert 922 000 tonn laks for 59 milliarder kroner. Det er en volumøkning på 7 prosent, mens verdien økte med 6 prosent eller 3,2 milliarder kroner fra samme periode i fjor. Gjennomsnittsprisen for hel, fersk laks var i oktober måned 51,89 kroner per kilo mot 58,35 kroner i oktober i fjor.

Laks var størst i Polen og Frankrike 

- Gode produksjonsforhold har gitt høyere produksjon enn forventet. Vi vet at Polen er et stort videreforedlingsmarked, og mye av fisken som går dit, går videre til konsum i andre markeder, sier Frank Isaksen, sjefanalytiker i Norges sjømatråd.

Han legger til at det er spesielt dollarmarkeder, som Asia, som har tatt størstedelen av eksportveksten. Noe av dette kan forklares av etterspørselen.

- Våre analyser viser at etterspørselsveksten etter laks globalt har vært størst i Kina. Samtidig har den norske krona svekket seg mer mot dollar enn mot euro, noe som forsterker denne effekten, forteller sjefanalytikeren videre.

Muligheter for økt handel

- Oktobertallene bekrefter styrken i norsk-kinesisk sjømathandel. Så langt i år ser vi en vekst i sjømateksporten til Kina på 41 prosent i verdi og 15 prosent målt i volum. Norsk laks vinner markedsandeler og tar en stadig større del av det kinesiske markedet, sier Victoria Braathen, Sjømatrådets fiskeriutsending til Kina.

Videre forteller hun at det er spennende å se at satsingen på pelagiske arter vekker økt interesse for den norske makrellen, sier Victoria Braathen, Sjømatrådets fiskeriutsending til Kina.

Økning i eksporten av ørret

Norge eksporterte 6 700 tonn ørret for 375 millioner kroner i oktober. Det er en volumøkning på 46 prosent og en verdiøkning på 30 prosent eller 87 millioner fra oktober i fjor.

Hittil i år har Norge eksportert 47 000 tonn ørret for 3 milliarder kroner. Det er ifølge Sjømatrådet en volumøkning på 31 prosent og en verdiøkning på 25 prosent eller 600 millioner kroner fra samme periode i fjor, og det er Hviterussland og USA som kjøpte mest ørret.  

- Ørreten har de samme, gode vekstforholdene som laksen, som har resultert i litt mer fisk enn forventet tidligere i år. Vi ser en utjevning i produktsammensetningen, og bølgen med mye filetprodukter har blitt dreid over til eksport av mer hel fisk, sier Frank Isaksen, sjefanalytiker i Norges sjømatråd.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse