Gå til innhold

Veterinærinstituttet samler fiskediagnostikk i Harstad

Avdelingsdirektør Edgar Brun og seksjonsleder Geir Bornø på laboratoriet i Harstad. Foto: Asle Haukaas / Veterinærinstituttet
Avdelingsdirektør Edgar Brun og seksjonsleder Geir Bornø på laboratoriet i Harstad. Foto: Asle Haukaas / Veterinærinstituttet

Som et ledd i å effektivisere diagnostikktjenestene som Veterinærinstituttet tilbyr, blir fiskedianostikken lokalisert i Harstad. Dette er en del av en større strategi.

For å effektivisere avlesning av sykdomstegn i organprøver fra fisk, skal alle overvåkningsprøver fra fisk sendes inn til Veterinærinstituttets nyopprettede mottak i Harstad. Denne nyordningen vil tre i kraft tidlig på høsten 2019, melder l Veterinærinstituttet på sine nettsider.

- Dette er et strategisk grep for å styrke vår kunnskapsstøtte til forvaltningen og gi raskere og bedre tilpassede tjenester til oppdrettsnæringen, sier Edgar Brun, avdelingsdirektør for fiskehelse og fiskevelferd i Veterinærinstituttet.

Basal bakteriologi

Ifølge Veterinærinsituttet er det i Harstad at de biologiske prøvene skal prepareres til digitale bilder som kan deles med instituttes diagnostikere  Seksjonen vil også kunne utføre basal bakteriologi.  

Edgar Brun forteller at samlingen av fiskediagnostikk i Harstad er et strategisk gerp. Foto: Veterinærinstituttet.
Edgar Brun forteller at samlingen av fiskediagnostikk i Harstad er et strategisk gerp. Foto: Veterinærinstituttet.

- Ved Harstad-kontoret ser vi frem til å ta fatt på den nye arbeidshverdagen hvor vi skal motta prøver fra hele landet. Vi håper dette skal bli en løsning for fremtiden, som gir næringen og forvaltning raskere svar av høy kvalitet. Innkjøringsperioden har gitt svært god kvalitet på de digitaliserte snittene, forklarer seksjonsleder Geir Bornø som har arbeidssted i Harstad.

Han legger til at for patologene som skal lese av snittene blir arbeidsoperasjonene enklere og diagnosene sikrere når kvaliteten er god.

Veterinærinstituttet skriver også at denne typen digital diagnostikk er en nysattsing, og at den vil kreve endring i arbeidsrutinene både blant ingeniører og diagnostikere.

Bygge digitale bibliotek

De forklarer også at del av satsingen innebærer å bygge opp et digitalt bibliotek med bilder av ulike sykdommer som kan brukes til intern opplæring og til eksterne interessenter og kommersielle aktører.

– Veterinærinstituttet har i dag en unik samling av prøver, og et slikt digital bibliotek vil få stor betydning for å kunne levere det diagnostiske tilbudet til næringen, sier Brun.

Videre forklarer ‘veterinærinstituttet at omstillingen til en mer effektiv drift  er tilpasset en ny situasjon med nybygget på Ås. Når bygget er innflyttingsklart våren 2020 blir diagnostikken samlet på Ås og i Harstad.

 – Aktiviteten i Harstad skal ivareta Veterinærinstituttets behov for prøver for å utføre daglig rutinediagnostikk. I tillegg skal instituttet i større grad enn før samarbeide med næringen og private fiskehelsetjenester og analyseselskap om utveksling av analysedata, skriver de på sine nettsider.

Samtidig legger de til at dette samlet vil kunne gi en bedre oversikt over helsestatus i næringen og derved sikre nasjonal sykdomsoversikt og beredskap.

Har du en sak du
vil tipse oss om?