Gå til innhold
Annonse

- Vil alltid ta utgangspunkt i biologien og dyrenes behov

Kasper Løberg Tangen er nyansatt i CageEye, og sier han har stort fokus på fiskevelferd og vil alltid ta utgangspunkt i biologien og dyrenes behov. Foto: CageEye.
Kasper Løberg Tangen er nyansatt i CageEye, og sier han har stort fokus på fiskevelferd og vil alltid ta utgangspunkt i biologien og dyrenes behov. Foto: CageEye.

Kasper Løberg Tangen startet 1.mars i ny jobb i selskapet CageEye. Selv om han gjerne skulle jobbet flere år i Deloitte, måtte han bare slå til da jobbtilbudet kom. 

Annonse

Kasper Løberg Tangen (38) kommer fra stilingen senior manager i Deloitte Norge, og har tidligere vært operativ leder i oppdrettsselskapet Lingalaks, samt kvalitetssjef i Tombre-gruppen. Han har også jobbet flere år i Mattilsynet som veterinær og inspektør.  

Han startet i sin nye jobb som COO - viseadministrerende direktør i CageEye fredag 1. mars.

- CageEye har brukt mye av 2018 på å jobbe tett med kunder, og selskapet skal skalere vesentlig i 2019 og i årene som kommer, opplyser Tangen til Kyst.no.

Ny ledergruppe i CageEye

Selskapet har også 1.mars ansatt Lena Bakken Køso som Chief Financial Officer (CFO). Hun er utdannet siviløkonom fra NHH og har erfaring fra både Lerøy, Deloitte og Pareto.

De siste tre årene har hun jobbet i Telenor Norge innenfor finans og prising. Som CFO hos CageEye skal Lena lede selskapets finansielle strategi, kartlegge muligheter i nye markeder og ha overordnet ansvar for selskapets økonomi. Les mer om hennes jobb og planene til selskapet her. 

Kasper Tangen snakket om sine erfaringer fra havbruksnæringen flere ganger i året under ulike havbrukskonferanser. Her er han avbildet under et AquaGen Seminar, da han jobbet som seniorrådgiver i Deloitte. Foto: Pål Mugaas Jensen.
Kasper Tangen snakket om sine erfaringer fra havbruksnæringen flere ganger i året under ulike havbrukskonferanser. Her er han avbildet under et AquaGen Seminar, da han jobbet som seniorrådgiver i Deloitte. Foto: Pål Mugaas Jensen.

Tangen sier til Kyst.no at den den første tiden har vært veldig spennende og utrolig gøy. Verdipotensialet i det CageEye utvikler og tilbyr mener han er enormt for kundene.

- En automatisert fôringsprosess basert på ny innsikt om fiskens adferd gir høyere presisjon, slik at kundene settes i stand til å ta ut potensialet i fisken, øke utfôringen, og unngå overfôring. På den måten reduserer man miljøpåvirkningen samtidig som man vesentlig bedrer kundenes økonomiske resultater. 

Tolke fiskens adferd

Tangens arbeidsoppgaver blir å bygge opp og lede den delen av selskapet som jobber med kundene, fra man har inngått avtale til de er i stand til å ta ut verdien gjennom systemet.

- Avdelingen har ansvar for levering og montering av utstyr, sette opp systemene, teknisk support og videre utvikling av systemet. Og ikke minst sette kunden i stand til å ta ut verdien CageEye-systemet gir. Den såkalte digitale transformasjonen som man må gjennom for å ta ut verdien i den pågående digitaliseringen gjør seg ikke selv.

Han påpeker at det er mennesker de arbeider med, og de må gis kunnskap om og lære hvordan man på riktig måte tolker fiskens adferd og gjennom det optimaliserer fôringen av fisken.

Kasper Tangen var ofte ute i arbeid på merdkanten i hans tidligere jobber, noe han vil fortsette med i CageEye. Foto: privat.
Kasper Tangen var ofte ute i arbeid på merdkanten i hans tidligere jobber, noe han vil fortsette med i CageEye. Foto: privat.

Vil alltid ta utgangspunkt i biologien og dyrenes behov

Kasper Tangens bakgrunn er blant annet fra Lingalaks og Deloitte.

- I mitt verdigrunnlag og min utdannelse som veterinær vil jeg alltid ta utgangspunkt i biologien og dyrenes behov. Det er teknologien som må tilpasses dyrene slik at potensialet som tas ut gjøres på fiskens premisser. Jeg hadde noen lærerike og fine år i et par av Mattilsynets regioner, der jeg gjennom tilsyn med fiskehelse og fiskevelferd ble godt kjent med næringen og de særdeles dyktige menneskene som har vært med på å bygge opp denne fantastiske industrien, sier han. 

- Da jeg arbeidet i næringen, først som kvalitetsleder og så raskt som produksjonssjef for Lingalaks, gav dette meg operasjonell produksjonsforståelse. Dersom man får fôr i fisken og optimaliserer det, så vil også alle de andre parameterne man gjerne måler på, følge positivt med, forteller han engasjert.

Denne erfaringen mener han gjør at han vet hvilket hardt arbeid og utfordringer både medarbeidere og ledelse står overfor, og hvordan man kan jobbe for å omsette dette til suksess og glede.

- Tiden i Deloitte har gitt meg rammeverk og erfaring med å prioritere hvordan man skal arbeide hele veien fra visjon til målrettet gjennomføring, samt å hente ut de reelle verdiene. Samtidig som man setter dette i en fremtidsrettet og internasjonal kontekst.  

Vil utvikle havbruksnæringen

Tangen bor i Oslo, men jobber tett med kundene der de befinner seg langs kysten. Interessene hans er å bidra til å utvikle havbruksnæringen, samt tilbringe tid med familie og venner, lufte hodet og tenke på treningsturer.

Han er utdannet Veterinær fra Veterinærhøgskolen i Oslo, samt har utdanning innen lederutvikling gjennom Solstrandprogrammet for yngre ledere.

Om CageEye: 

  • CageEye ble stiftet i 2013 og har base i Oslo.
  • Systemene til CageEye tar i bruk avansert sonarteknologi for beslutningsstøtte og autonom fôring av kommersielle merder med oppdrettsfisk.
  • Selve grunnteknologien som CageEye benytter har blitt utviklet i over 30 år, men med spesialtilpasset hardware og software rettet mot en ny målgruppe, er den nå blitt klar for bruk i merder for oppdrettsfisk. 

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse