Gå til innhold
Annonse

Vil bekjempe dødelighet med kunnskap - utgir fagbok

- Det er kjempeviktig for norsk oppdretts fremtid at vi får ned dødelighetstallene, sier Per Anton Sæter i Marin Helse. Foto: Marin Helse.
- Det er kjempeviktig for norsk oppdretts fremtid at vi får ned dødelighetstallene, sier Per Anton Sæter i Marin Helse. Foto: Marin Helse.

MarinHelse har laget fagbok om dødelighet for oppdrettsnæringen. – Vi må få ned dødeligheten, da må vi støtte de som er på merdkanten med kunnskap, sier Per Anton Sæter, fagleder for fiskehelse. 

Annonse

Boken har fiskehelsetjenesten kalt for dødfiskveilederen. De har også laget en plakat som viser de viktigste dødsårsakene hos laks.

- Alle er pliktige til å rapportere dødelighet, men de er også pliktig til å rapporter årsaken. Mange har jobbet i flere år med kategorisering, men her kan nok de fleste bli flinkere, sier Sæter til Kyst.no.

Han mener det er av avgjørende betydning at man får gjort noe med dødelighetsstatistikken.

- Det er kjempeviktig for norsk oppdretts fremtid at vi får ned disse tallene. Skal vi få det til må vi starte med å få gode data på hva fisken faktisk dør av, slik at man mer målrettet kan igangsette tiltak for å redusere dødeligheten.

Sæter understreker at de som fiskehelsetjeneste ikke gjør den viktigste helsejobben.

- Vi er altfor sjelden ute på merdkanten til hvert anlegg. De viktigste folkene er de som jobber der til daglig. Det er de som er det virkelig førstelinjeforsvaret. Da må vi gi dem litt god backup og støtte og utdanne dem til å bli enda flinkere i jobben, sier han.

Også for fiskehelsepersonell

Dødfiskveilederen er derfor i første rekke myntet på de som jobber ute på merdkanten, til de som plukker og registrerer dødfisk i sin arbeidshverdag. Men Sæter sier boken gir en god beskrivelse og inneholder en rekke bilder knyttet til hver enkelt dødsårsak, slik at den også er et godt hjelpemiddel både for studenter og nyutdannede.

- Vi tror boken kommer til å øke presisjonen og kvaliteten på registreringene som gjøres på daglig basis i oppdrettsnæringen i dag. Men boken vil også være et verktøy for fiskehelsefolk generelt og ikke minst i skoleverket til alle de som skal ut i næringen, både de som utdanner seg til å bli havbruksteknikere og som skal stå på merdkanten, og i høyere utdanninger som fiskehelsebiologer og veterinærer. 

Den faglige lederen forteller de har jobbet lenge med prosjektet.

- Kunnskap og inntrykk fra mer enn 100 års samlet arbeidserfaring fra merdkanten er samlet i denne veilederen. Det er ikke ofte det kommer ut nye fagbøker i denne bransjen og dette er altså vårt første bidrag.

Han mener imidlertid at fokus på optimalisering av drift gjør at det ikke er usannsynlig at det vil komme flere bøker etter hver.

Rognkjeks

Boken handler i all hovedsak om laks, men den har i tillegg et kapittel viet til rognkjeks.

- Rognkjeksen er den lusespiseren med størst utbredelse i næringen i dag, og vi har valgt å ta med de viktigste sykdommene og dødsårsakene til denne oppdrettsarten. Vi er ennå i startfasen hva kunnskapen om dødsårsaker hos rognkjeksen angår, men det er svært viktig at vi har et fokus mot denne arten også, da også den har de samme kravene til helse- og velferd som laksen, understreker Sæter.

Plakaten viser en oversikt over de viktigste dødsårsakene hos laks i næringen i dag.
Plakaten viser en oversikt over de viktigste dødsårsakene hos laks i næringen i dag.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse