Gå til innhold
Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen. Foto: Nærings- og fiskeridepartementet
Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen. Foto: Nærings- og fiskeridepartementet

Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen vil ha mer av norsk fjordoppdrett inn i lukkede anlegg for å skåne miljøet. - Dette er noe som vil tvinge seg frem uansett, sier Ingebrigtsen.

- Havbruksnæringen bidrar til bosetting og lønnsomme arbeidsplasser langs hele kysten. Nå ønsker vi å stake ut kursen for fremtidens havbruksnæring, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i en pressemelding.

Han varsler at regjeringen planlegger å legge frem en ny havbruksstrategi. Her vil målet om bærekraftig vekst stå sentralt. Da må det finnes løsninger på utfordringene med lus, rømming og høy dødelighet.

Blant virkemidlene som vurderes, er en ny stimuleringsordning for å sluse mer av dagens fjordoppdrett inn i lukkede anlegg.

Den nye ordningen er ikke besluttet ennå. Departementet har startet arbeidet med en innretning, og håper på en avklaring før sommeren.

- Vi ønsker en utvikling som også legger til rette for lukkede anlegg. Kundene krever stadig mer dokumentasjon på bærekraft og miljø, og selv om vi vet at norsk oppdrettslaks er noe av det sunneste du kan spise, er det stadig noen som overser det faktum, sier Ingebrigtsen.

Har du en sak du
vil tipse oss om?