Gå til innhold
Annonse

Vil opprettholde fleksibilitet rundt lusebehandling

Telling av lus etter lusebehandling. Foto: Linn Therese Skår Hosteland
Telling av lus etter lusebehandling. Foto: Linn Therese Skår Hosteland

- En rigid og generell bestemmelse om tid mellom behandlinger kan lede til store ulikheter i miljøpåvirkning avhengig av størrelse på fisk og antall fisk i anlegget, skriver Veterinærforeningen og Akvaveterinærenes forening i et høringssvar.

Annonse

Nærings og Fiskeridepartementet har siden juni hatt en høring på "tiltak mot negative miljøeffekter av medikamentell behandling mot lakselus". Den norske veterinærforening (Veterinærforeningen) har sammen med Akvaveterinærenes forening, utarbeidet et høringssvar hvor det blant annet kommer frem at de ikke ønsker at føringene for behandling skal være forhåndsbestemte.

- En rigid og generell bestemmelse om tid mellom behandlinger kan lede til store ulikheter i miljøpåvirkning avhengig av størrelse på fisk og antall fisk i anlegget, da dette har direkte konsekvens for mengde legemiddel som benyttes.

De påpeker så at det påhviler dyrehelsepersonell å legge til grunn en totalvurdering av dyrevelferd, dyrehelse, smittepress eksternt, påvirkning av det ytre miljø, samt matvaretrygghet når legemidler til dyr foreskrives.

- En innskrenkning av dyrehelsepersonellets plikt og rett til å foreta en adekvat totalvurdering når behandling med registrert legemiddel med markedsføringstillatelse foreskrives, kan få negative konsekvenser for flere av vurderingspunktene, herunder også det ytre miljø.

Ønsker at oppdretter risikovurderer

Foreningen er også positive til at oppdretter er hovedansvarlig for å vurdere miljøpåvirkninger i forbindelse med behandling og bruk av legemidler.

- Vi finner det rimelig og fornuftig å pålegge oppdrettsvirksomhetene å gjennomføre en risikovurdering av miljøkonsekvensene av en lusebehandling. Når det oppfordres til at oppdretter søker råd og veiledning fra fiskehelsepersonell for å få optimale faglige vurderinger er dette fornuftig, og forutsetter at fiskehelsepersonell gjør slike faglige vurderinger ut i fra den kunnskap som er tilgjengelig og det lovverket som gjelder for dem med tanke på legemiddelbruk, dyrevelferd og forsvarlig virksomhet.

De støtter alternativet om å opprette forbudssoner for tømming av behandlingsvann fra brønnbåt.

- Det er imidlertid viktig at det er godt dokumentert hvorfor disse områdene er forbudssoner og at de er godt merket i kartløsninger som er tilgjengelige for næringen.

Kunnskapsportal

De skriver også at de tidligere overfor Mattilsynet har spilt inn forslag om en felles kunnskapsdatabase/nettportal der all informasjon om miljøpåvirkning av oppdrettsvirksomhet og påvirkning fra legemiddel samles.

- En slik portal vil gjøre det enklere for fiskehelsepersonell å finne frem til relevant informasjon og holde seg fortløpende oppdatert for å gjøre gode vurderinger i forbindelse med valg av legemiddel.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse