Gå til innhold
Annonse
Utviklingskonseptet Jacktell vil produsere slakteklar laks i luften. Illustrasjon: Jacktell Ltd.
Utviklingskonseptet Jacktell vil produsere slakteklar laks i luften. Illustrasjon: Jacktell Ltd.

Et nytt utviklingskonsept vil løfte lakseproduksjonen opp i luften. Arne Ramstad som er daglig leder i Infotronic, mener dette er en mulighet for å flytte produksjonen nærmere det globale markedet.

Annonse

Det er selskapet Infotronic ANS som står bak søknaden omtalt på Fiskeridirektoratets sider som et hev- og senkbart akvakulturanlegg. Daglig leder Arne Ramstad forteller til kyst.no at prosjektet har vært under utvikling i en periode på tre år.

- Konseptet Jacktell skiller seg ut ved at vi planlegger å flytte hele produksjonen opp fra havoverflaten, sier han.

Selve konstruksjonen er lignende offshore-industriens jackup rigger (oppjekkbar plattform), eller en self-elevating unit (selv-hevende enhet). Designet har seks sirkulære ben som kan heve anlegget i gjennomsnitt 15 meter opp fra overflaten. Vanndybden kan variere mellom 30 til 60 meter, avhengig av lokale værtilstander som vind og bølger.

Bruker fallhøyden til å re-generere strøm

Ramstad forteller at det på dekk av plattformen vil være 85 oppdrettstanker, koblet sammen i et gjennomstrøms-pumpesystem, som benytter seg av RAS-teknologi.

Illustrasjon av innsiden av plattformen. Illustrasjon: Jacktell Ltd.
Illustrasjon av innsiden av plattformen. Illustrasjon: Jacktell Ltd.

- For å få vannet opp til riggen benyttes seks pumper. Vannet som tas inn i systemet vil først sendes gjennom filter med UV-kontroll, før det sendes inn i tankene, sier Ramstad.

Han forklarer videre at vannet også sendes gjennom et filter før utløp, hvor alt av avfall vil fjernes.

- På den måten renses alt vann ombord. 20 prosent av vannet vil bli resirkulert og gjenbrukt i prosessen. Etter dette steget renses det igjen.

Ved ta fordel av den store fallhøyden fra rigg til sjø, vil konseptet også kunne regenerere 50 til 60 prosent av strømmen ved at seks andre pumper jobber i revers. Anlegget vil primært benytte seg av landstrøm, men det er også mulig å koble det opp mot nærliggende vindfarmer.

Setter inn postsmolt

I en oppløftet posisjon vil konstruksjonen kunne bære 60 000 tonn vann. Ramstad mener selv at konseptet har flere fordeler.

- For det første har man full kontroll på produksjonen. Konseptet vil ha automatisert fôring og kameraer installert i alle tanker ombord, slik at hele prosessen kan overvåkes. I tillegg benyttes automatisk oksygenkontroll og avfallshåndtering.  

Planen er å sette inn storsmolt med vekt opptil ett kg. Produksjonsplanen på en slik rigg er på 10 000 tonn laks i året. Ramstad legger til at ettersom alt av vannet renses ombord, vil det også være null utslipp til miljøet.

- En annen fordel er at riggen kan stå på lokaliteter som i dag er for eksponert for åpne merder. Ettersom den er verifisert som en jackup plattform i samarbeid med DNV GL, vil den være designet for kystnær-offshore produksjon.

Flytter produksjonen til markedet

Ramstad forteller at konseptet har fått interesse globalt, og at dette også åpner opp for en mulighet til å flytte produksjonen direkte til markedet.

- Riggen trenger ikke stå i Norge hvis vi ikke får godkjent søknaden. Den kan plasseres utenfor Singapore, eller andre steder som mottar eksportert laks, sier han.

Jackup-konstruksjoner er heller ikke et nytt konsept med tanke på oljeproduksjon, og Ramstad mener dette er gunstig med tanke på sikkerhet for de som jobber ombord.

- Ved å løfte plattformen opp fra havoverflaten, oppnår vi god sikkerhet for de som skal arbeide ombord. Produksjonen vil heller ikke forhindres av vær.

Bredt samarbeid

Det er et bredt team som har kommet frem til den unike designløsningen.

- Dette inkluderer åtte til ti ingeniører fra Stavanger som sitter på god kunnskap fra olje og gas-næringen. I tillegg har vi hatt god kommunikasjon og samarbeid med forskingsinstitusjoner som Nofima og Sintef, som har vært viktig med tanke på fiskehelse, sier Ramstad.    

Illustrasjon: Jacktell Ltd.
Illustrasjon: Jacktell Ltd.

Gjennom et samarbeid med Sintef Ocean og universitetet kan plattformen også brukes til læring og videreutvikling, og åpner for en muligheten til å sende ut lærlinger.

Selskapet Infotronic ANS står kun på listen som norsk søker. Det er selskapet Jacktell Ltd som har patent på konseptet, som er utviklet i samarbeid med Semb Corporation Singapore og Pareto i Oslo. Ramstad informerer om at de nå jobber med å utarbeide en ny selskapsstruktur. Han bekrefter overfor kyst.no at selskapet har søkt om seks tillatelser, tilsvarende en MTB på 4680 tonn. På Fiskeridirektoratets sider står de kun oppført med én tillatelse. I dag er selskapet nummer 57 i køen.

Flytende RAS i Saudafjorden

I tillegg til overnevnte selskap har Jacktell en samarbeidsavtale med nederlandske Heerema Group Holland, som gjennom selskapet Albatross Technology BV. også har søkt om ni utviklingskonsesjoner for konseptet «Neureus», et flytende RAS-anlegg på en fabrikklekter.

Ryfylke avis skrev tirsdag at dette selskapet har utpekt Saudafjorden i Rogaland som en passende lokasjon for å plassere lekteren, som skal holde hele produksjonen, fra smoltinnsett til slakt. I følge avisen, skal lekteren også kunne gi mange titalls arbeidsplasser hvis det blir en realitet.

Selskapet informerer om at anlegget vil være helt utslippsfritt og at alt av avfall vil transporteres til land.

- Sauda er en god lokasjon ettersom det er nok av tilgang på strøm, med lave nettkostnader. I tillegg har det en oksygenfabrikk og en etablert leverandørindustri.

Søknaden for det flytende RAS-anlegget ligger i dag som nummer 24 i kø. Det norske selskapet Qed har også søkt om å få utvikle flytende RAS-anlegg i norske fjorder.

Kort om Jackups:

  • En oppjekkbar plattform slepes til ønsket posisjon, før den jekkes opp over overflaten ved hjelp av tannhjulmekanisme. Noen plattformer har i dag også eget fremdriftssystem.
  • Bena kan ha både rund og trekantet utforming, og et varierende antall mellom tre til seks.
  • Plattformene brukes både til oljevirksomhet og i operasjoner relatert til oppsett av offshore vindturbiner.