Atlantis Subsea Farming konseptet. Illustrasjon: Atlantis Subsea Farming.
Atlantis Subsea Farming konseptet. Illustrasjon: Atlantis Subsea Farming.

Atlantis får én utviklingstillatelse

Fiskeridirektoratet har vedtatt at én utviklingstillatelse skal gå til Atlantis-konseptet.

Publisert

Atlantis Subsea Farming søkte opprinnelig om seks utviklingstillatelser for utvikling av det nedsenkbare oppdrettsanlegg kalt Atlantis.

I mars 2017 fikk de delvis avslag på fire av de seks søknadene.

Fiskeridirektoratet begrunnet det delvise avlsaget med at de ikke fant økonomien i prosjektet tilstrekkelig for å tildele mer biomasse. Atlantis klagde på vedtaket, men fikk endelig avslag på klagen fra Nærings og Fiskeridepartementet, som slo fast at ikke mer enn to tillatelser ville bli gitt.

Les mer: Atlantis Subsea Farming med avslag på klage - men har fortsatt tro på prosjektet

Samtidig fant departementet i gjennomgangen av søknaden at investeringskostnadene i prosjektet tilsa tildeling av kun én tillatelse, og skriver at det under ingen omstendigheter grunngir tildeling av mer enn to tillatelser.

Etter NFDs vedtak, ba Fiskeridirektoratet om budsjett justert til to tillatelser, noe direktoratet også fant i «nedre grense» for hva som kan anses som «betydelige investeringer», som er et krav for utviklingstillatelsene.

- Det er opplyst at investeringskostnadene knyttet til prosjektet er om lag 74 millioner kroner. Ordningen med utviklingstillatelser skal bidra til å redusere risiko, men ikke nødvendigvis eliminere den for søker. Slike investeringskostnader tilsier derfor i utgangspunktet tildeling av én tillatelse, og kan i hvert fall under ingen omstendighet grunngi tildeling av mer enn to tillatelser, skrev NFD.

Fikk én

Fiskeridirektoratet begrunner og sin avgjørelse med at prosjektet Atlantis har kommet langt, og at det i stor grad bygger på kjent teknologi. De vurderer derfor risikoen som lavere enn for mange andre utviklingskonsept.

Etter en konkret vurdering av søknaden og den dokumentasjonen som er levert i etterkant, finner de grunnlag for å gi kun én tillatelse.

I vedtaktet beklager de at det at de ba om en oppdatering av dokumentasjon for prosjektet, inkludert tidslinje og budsjetter, for et scenario for tildeling av to tillatelser, kan ha ført til forventninger hos søker. 

Vedtaket kan påklages. 

  • Atlantis Subsea Farming AS er etablert av Sinkaberg-Hansen AS, Akva Group ASA og Egersund Net AS.
  • Daglig leder er Trude Olafsen.