SalMar ønsker å benytte seg av angreknappen etter kjøp av tillatelseskapasitet. Foto: SalMar.

Trekker kjøp av tillatelseskapasitet

SalMar kjøpte tidligere i år sin relative andel tilgjengelig for fastpris ved kapasitetsjusteringen i trafikklyssystemet. 1 223 MTB tonn til ett samlet vederlag på 244,6 millioner NOK. SalMar har valgt å benytte seg av anledningen til å heve kjøpet.

Publisert Sist oppdatert

Det melder selskapet i en børsmelding fredag.

- Det skyldes den grunnrenteskatten som regjeringen nå har varslet. Forslagene innebærer bl.a. at staten erverver 40 prosent av alle kontantstrømmene i selskapet, og at de andre eiernes andel blir tilsvarende redusert. Dette kommer til uttrykk ved at den totale skatten for havbruksselskaper i Norge øker fra 22 til 62 prosent. Hvis forslagene skulle bli vedtatt, vil det få store konsekvenser for selskapets investeringsbeslutninger og kapitalallokering fremover, heter det i meldingen.

Videre skriver SalMar at dette har skapt en situasjon som gjør at selskapet ikke finner det forsvarlig å betale det nevnte vederlaget.

- Regjeringens overraskende forslag, uten å avvente innstillingen fra det regjeringsoppnevnte skatteutvalget, har også medført en uforutsigbarhet fra myndighetenes side som forsterker behovet for en nærmere evaluering av selskapets fremtidige investeringsstrategier.