Nærings- og fiskeridepartementet har nå fastsatt antall tonn til auksjonen

Så mange tonn skal auksjoneres

Antall tonn som vil være tilgjengelig for kjøp i auksjonen 24. juni er satt til totalt 17 330 tonn.

Publisert

Nærings- og fiskeridepartementet har bestemt antall tonn som vil være tilgjengelig for kjøp i auksjonen per produksjonsområde. (matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret)
Den samlede veksten som tildeles i de grønne produksjonsområdene 1, 9, 10, 11, 12 og 13, er fastsatt til totalt 17 330 tonn. 

Fristen for å registrere seg utløper klokken 23.59 i dag.

Minsteprisen er fastsatt til 170 000 kroner per tonn i alle produksjonsområder.

Slik vil antall tonn, tilgjengelig for kjøp i auksjonen per produksjonsområde, se ut (totalt 17 330 tonn):

  • Produksjonsområde 1: 1125 tonn
  • Produksjonsområde 9: 4861 tonn
  • Produksjonsområde 10: 3319 tonn
  • Produksjonsområde 11: 2761 tonn
  • Produksjonsområde 12: 4765 tonn
  • Produksjonsområde 13: 499 tonn

Fiskeridirektoratet vil også holde to prøveauksjoner i forkant av auksjonen. En 18. juni og en 20. juni.