Salfjord planlegger et nytt landbasert oppdrettsanlegg på Tustna, Norconsult undersøker om anlegget kan gi grobunn for annen næring i tillegg til fiskeproduksjon. Illustrasjon: Norconsult

Undersøker mulighetene for laks i Aure

Veksthus, datasenter, biogass og algeproduksjon er noen av næringene Norconsult undersøker om kan være aktuelle når et nytt landbasert oppdrettsanlegg skal planlegges på Hyttneset i Aure kommune.

Publisert Sist oppdatert