Ved Austevoll VGS sin akvakultur-linje er det viktig å være utplassert og få erfaring i den bransjen man er interessert i. Flere ganger i måneden har elevene praktisk arbeid, blant annet fôring av fisk på merdkanten. Foto: Austevoll Videregående skole.

- Det går ikke an å få en bedre jobb

Akvakultur-lærer Roy Dahle (47) ved Austevoll videregående skole sier han har drømmejobben, og mener det ikke går an å få en bedre jobb. 

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Austevoll videregående skole på Storebø lærer akvakultur-elevene sine om moderne havbruk. I øyriket omgitt av oppdrettere og aktuelle aktører, gir det et godt utgangspunkt for elevene til å få god kjennskap til havbruksnæringen.

Roy Dahle ble selv inspirert av lærerne sine, og setter stor pris på å selv kunne inspirere sine elever til å velge et yrke innenfor havbruk.

- Den spennende næringen

Dahle er utdannet Marinbiolog (Cand. Scient.) men jobber som faglærer ved akvakultur og naturbruk linjene ved Austevoll videregående skole.

Roy Dahle, er faglærer ved Austevoll videregående skole og underviser i akvakultur og naturbruk, og trives godt med å lære ungdommen om moderne norsk havbruk. Klikk for større bilde. Foto: Privat.

 - Jeg har jobbet ved skolen siden 2003 og før den tid var jeg stipendiat ved Havforskningsinstituttet, avd. Austevoll, hvor jeg forsket på hvordan vi kunne påvirke kjønnsmodning hos torsk v.h.a. lys og fôringsregime. Jeg har også arbeidet ved NOFIMA sin tidligere forsøksstasjon i Austevoll, opplyser han til Kyst.no. 

Årsaken til at Dahle bestemte seg for å bli lærer og jobbe med akvakultur sier han startet på 80-tallet da oppdrett var den nye spennende næringen.

- Og det har ikke gitt seg siden. I dag er det en næring i stadig utvikling med mange prosjekter på gang. Jeg hadde noen fantastiske lærere når jeg gikk på videregående skole, som har inspirert meg til å bli lærer. Jeg har alltid likt å gi kunnskap til andre og trives sammen med de unge elevene, sier han til Kyst.no.

Rektor Vivian Bjånesø Horgen opplyser at skolen har tre klasser med vg1 Naturbruk med totalt 42 elever, og 16 elever på vg2 akvakultur.

- Mest mulig utplassering

En viktig del av utdanningen påpeker Dahle er å forberede elevene til arbeidslivet.

Elevene er litt under 1/3 av skoletiden ute på anlegg. De er en dag i uka på et valgfritt anlegg, det kan være enten matfisk, settefisk, servicebåt eller lignende.

Austevoll vidaregående skole:

  • Austevoll videregående skole har siden 1978 hatt et tilbud for akvakulturutdanning og tilbyr en praktisk og teoretisk utdanning. 
  • Etter skuleslutt kan du gå 2 år i lære i en bedrift der du vil få fagbrev og mulighet til å arbeide i havbruksnæringen. 

- Dessuten har de obligatoriske utplassering på matfisk og settefisk i perioder. For oss er det viktig at elevene har mest mulig utplassering, slik at de blir kjent med næringslivet sine forventninger. Vi ser også at elevene får sine læreplasser der hvor de har vært utplassert.

Austevoll VGS påpeker han har en målsetning om at elevene skal lære det faglige gjennom praktisk arbeid.

Elevene lærer blant annet hvordan man skal lage skikkelige knuter og håndtere tauverk på oppdrettsanlegg. Klikk for større bilde. Foto: Austevoll VGS.

- Når elevene er utplassert krever det tett oppfølging av faglærer, slik at eleven får god nytte av utplasseringen. På anleggene lærer elevene f.eks. vedlikehold av ulikt utstyr, føre ulike båter, ta miljømålinger, lusetelling, vaksinering, dokumentering osv. Vi er også på mange spennende ekskursjoner, hvor høydepunktet er en ukes tur til Skottland.

Lærer å bli attraktive arbeidtakere

Skolens mål er at elevene skal først lære det i praksis, men Dahle sier det er også viktig med en oppsummering i klasserommet for å sette det på plass og for å få tid til refleksjon.

- I klasserommet lærer eleven blant annet om livet i havet, hvordan ulike arter produseres, oppbygging og bruk av viktig utstyr. De får også viktige sertifikater for å være attraktive arbeidstakere. I løpet av vg2 får de trucksertifikat, varmearbeid, radiosertifikat (ROC), stropp og anhuking. Allerede inneværende år vil de sannsynligvis ha undervisning til arbeidsbåtsertifikatet (D6).

På vg1 naturbruk har elevene hatt sikkerhetskurs (IMO50) og fritidsbåtskipper (D5L).

- På skolens verksted lærer alt om tauarbeid og de får god erfaring med bruk av fartøy. Vi bruker også en del simulatorundervisning, opplyser læreren.  

- Kan ikke roses nok

På spørsmål om hvordan samarbeidet med oppdretterne er sier Dahle at Austevoll VGS har lenge hatt et bredt og godt samarbeid med næringen.

- Vi opplever at næringen er svært positiv til samarbeid (f.eks. utplassering og ekskursjoner) og de stiller opp på svært kort varsel. Bedriftene kan ikke roses nok for den innsatsen de gjør for å forme dagens unge.

Dahle forteller at de har en undervisningskonsesjon i samarbeid med Lerøy Vest. Dette gir dem mulighet til å utplassere elevene i alle deler av virksomheten. Dette samarbeidet omfatter også at de har tilgang til ekspertise hos Lerøy.

Saken fortsetter under bildene. 

Ønsker egen akvahall

Når elevene ikke er på merdkanten har de vanlig skoleundervisning. 

Skolen har ikke egen akvahall foreløpig, men Dahle sier de er bare noen stenkast fra anlegget til Havforskingsinstituttet og det er også kort avstand til Austevoll Rensefisk. Noen minutters gange fra skolen er det også planer om et stort kråkebolleanlegg.

- Vi benytter disse anleggene så ofte vi kan, men vi håper i nær framtid at vi kan ha en egen akvahall.

Stor interesse for havbruk

Dahle sier det har vært en stor interesse for akvakultur de siste årene, som igjen viser seg i søkertallene deres.

En del av undervisningen på akvakultur linjen er å lære mange ulike aspekter ved oppdrettsnæringen. Klikk for større bilde. Foto: Austevoll VGS.

- Behovet for arbeidskraft i næringen er stort og elevene vet at de går til et yrke med mye teknologi, gode arbeidsbetingelser, varierte arbeidsoppgaver og med et stort potensial for videre vekst, påpeker han.

 - Hvordan er det å være faglærer og utdanne folk innen havbruk? 

- Det går ikke an å få en bedre jobb, sier han avslutningsvis.