Ole Morten Troland (Troland Lakseoppdrett), Anja Heggholmen (varaordfører), Ordfører i Austevoll Morten Storebø, Rådmann Bjarte, Ingebrigt Landa (Kobbevik og Furuholmen Oppdrett), Nina Møgster ( Lerøy Sjøtroll), og Henrik Melingen (Melaks) viser frem sjekkheftet fra Havbruksfondet.
Ole Morten Troland (Troland Lakseoppdrett), Anja Heggholmen (varaordfører), Ordfører i Austevoll Morten Storebø, Rådmann Bjarte, Ingebrigt Landa (Kobbevik og Furuholmen Oppdrett), Nina Møgster ( Lerøy Sjøtroll), og Henrik Melingen (Melaks) viser frem sjekkheftet fra Havbruksfondet.

Markerte havbruksfondet - sprettet laksekake med oppdretterne

I Austevoll samlet flere aktører i oppdrettsnæringen seg for å markere at pengene fra Havbruksfondet tikket inn tirsdag.

Publisert

I disse dager får kommuner i Hordaland utbetalt over 400 millioner kroner fra Havbruksfondet. Austevoll kommune stakk av med 38,9 millioner, kun slått av Kvinnherad kommune. Les mer om det her.

Nylig samlet ordfører Morten Storebø i Austevoll og flere oppdrettere i kommunen seg sammen for å markere Havbruksfondet og Kyst.no fikk som eneste havbruksmedia være med på seansen.

- God anledning til å samles

Morten Storebø (H), ordfører i Austevoll spretter laksekaken. Foto: Ole Andreas Drønen/Kyst.no.
Morten Storebø (H), ordfører i Austevoll spretter laksekaken. Foto: Ole Andreas Drønen/Kyst.no.

Initiativtaker til markeringen var Ole Troland i Troland Lakseoppdrett. Han forteller til Kyst.no at dette er en god anledning for oppdretterene i Austevoll til å samles.

- Samtidig synes vi at Havbruksfondet er en god løsning for både oppdretterene og kommunene, da 70 % av fondet utelukkende skal gå til kommunene som legger til rette for oppdrett.

Troland påpeker også at Havbruksfondet er en god og forutsigbar belønning av kommunene, i motsetning til særskatt, som i hovedsak vil tilfelle Finansdepartementet, og kommunene som legger til rette for næringsaktivitet vil da mest sannsynlig få en mindre del av "kaka".

Utenom selve markeringen ble det også tid til diskusjoner og prat rundt Havbruksfondet, samt utfordringer og muligheter innenfor næringen. Troland Lakseoppdrett stilte med laksekake, mens Lerøy forsynte forsamlingen med sushi. 

Bør behandes likt som andre næringer

Ole Troland er masterstudent ved Norges Fiskerihøgskule og initiativtaker til markeringen av Havbruksfondet. Foto: privat.
Ole Troland er masterstudent ved Norges Fiskerihøgskule og initiativtaker til markeringen av Havbruksfondet. Foto: privat.

Ordfører Morten Storebø takket for innsatsen de lokale oppdretterne i kommunen har lagt ned over lengre tid, og sier til Kyst.no at han synes Havbruksfondet er en veldig god ordning.

- Vi er veldig fornøyd med å ha fått Havbruksfondet på plass og det har gitt en veldig stor utbetaling i år. Vi fikk en forsmak på dette i fjor, og vi håper også vi får penger av fondet til neste år, sier han. 

- Jeg håper det kan være med på å avslutte det evigvarende maset om hvordan vi kan skattelegge denne næringen på, for havbruksnæringen bør behandles som hvilken som helst annen næring, poengterer ordføreren.

Kake med laks i merd og summen som Austevoll kommune får fra Havbruksfondet under. Foto: Ole Andreas Drønen.
Kake med laks i merd og summen som Austevoll kommune får fra Havbruksfondet under. Foto: Ole Andreas Drønen.

Bred politisk enighet

Storebø opplyser at for Austevoll sin del vil pengene bli satt av på en sperret konto, før det blir tatt noen avgjørelse på hva pengene skal gå til. Han sier det er en bred politisk enighet om at pengene ikke skal gå til drift, men nevner at infrastruktur og veiarbeid er noe det kan brukes penger på.

- Vi håper å kunne bruke pengene på noe som kommer hele samfunnet til gode, men at også de som har generert disse pengene mer direkte ser dem igjen, legger Storebø til.

Det var en bred enighet blant oppdrettsaktørene at Havbruksfondet er en god løsning og at kommunen har vært en god tilrettelegger for å kunne drive næringen fremover.