Gå til innhold

Fikk 40 millioner inn på konto fra Havbruksfondet

Ordfører Peder Sjo Slettebø (H) i Kvinnherad kommune, kan smile godt etter at kommunen har mottat 40 millioner fra havbruksfondet. Foto: Håvard Sætrevik/Grenda lokalavis.
Ordfører Peder Sjo Slettebø (H) i Kvinnherad kommune, kan smile godt etter at kommunen har mottat 40 millioner fra havbruksfondet. Foto: Håvard Sætrevik/Grenda lokalavis.

40 millioner kroner fra Havbruksfondet tikket i går inn på kontoen til Kvinnherad kommune. Ordfører Peder Sjo Slettebø sier det enda ikke er bestemt hva pengene skal brukes til, men påpeker at videre tilrettelegging for næringslivet blir viktig. 

Tirsdag skrev fiskeriminister Harald T. Nesvik på Facebook at i dag er dagen der havbrukskommuner og havbruksfylker langs kysten får et betydelig innskudd på kontoene sine.  

- En solid belønning for å ha lagt til rette for næringen. Over 2,75 milliarder kroner kommer nå til utbetaling, penger som bør bety bedre tjenester og mer velferd til glede for innbyggere og næringsliv, skriver ministeren. 

Fiskeriminister Harald Tom Nesvik og finansminister Siv Jensen her med sjekken på over 2, 75 milliarder kroner fra havbruksfondet som går til oppdrettskommunene i landet. Foto: Facebook/Harald Tom Nesvik.
Fiskeriminister Harald Tom Nesvik og finansminister Siv Jensen her med sjekken på over 2, 75 milliarder kroner fra havbruksfondet som går til oppdrettskommunene i landet. Foto: Facebook/Harald Tom Nesvik.

Han legger til at havbruk er en viktig distriktsnæring som gir arbeidsplasser og aktivitet langs kysten.

- Regjeringen har ønske og ambisjon om ytterligere vekst i næringen, men veksten skal være bærekraftig. Og nettopp på det området legges det ned betydelige ressurser både fra næringen selv, fra myndigheter og forskningsmiljø, skriver han på sin facebook-konto. 

Anne B. Osland, seksjonssjef i Fiskeridirektoratet sier i en pressemelding at pengene fra Havbruksfondet har nå blitt betalt ut fra dem. 

Rundt 160 kommuner og ti fylkeskommuner kan dele over 2,7 milliarder kroner og Kvinnherad kommune fikk mest penger tildelt fra havbruksfondet av alle kommunene i Hordaland, og står for nesten 2 % av landsproduksjonen av oppdrettsfisk. Mens Austevoll kom på andreplass og fikk 39 millioner,

Ordfører Peder Sjo Slettebø (32) i Kvinnherad Kommune sier til Kyst.no at midlene fra Havbruksfondet i Kvinnherad ikke er avklart enda.

- Det blir gjort i forbindelse med budsjett for 2019 som skal behandles i november, sier han, og påpeker at han må komme tilbake til dette senere.

- Det har vært signalisert at disse midlene, som kommer fordi man har lagt til rette for verdiskaping i fjorden til en viss grad bør brukes til videre tilrettelegging for næringslivet, opplyser han videre. 

Havbruksfondet består av 80 % av det staten har tjent på å selge vekst i oppdrettstillatelser til selskap som oppfyller en rekke miljømessige krav. Dette har foregått gjennom både søknad og auksjon.

– Alle kommuner og fylkeskommuner, som har klarerte lokaliteter for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann, får en respektiv andel av inntektene som skal fordeles årlig. Jo høyere andel av lokalitetskapasiteten den enkelte kommune og fylkeskommune står registrert med i Akvakulturregisteret, dess større andel av midlene som skal fordeles vil tilfalle dem, forklarer Osland, videre. 

Fordelingsnøkkelen i Havbruksfondet er 87,5 % til kommunene og 12,5 % til fylkeskommunene. I tillegg holdes det av 12,5 % av Havbruksfondet, som skal fordeles blant kommuner som har klarert ny lokalitets-MTB innenfor siste toårsperiode.

Ledende havbrukskommune

Det nærmer seg 2019 og nytt kommunevalg og ordføreren sier det er svært positivt at Høyre nasjonalt satser på hav, og påpeker at de vil følge det opp lokalt.

- Kvinnherad har satt seg som mål å være en ledende havbrukskommune, og vi er godt i gang med det. Dette vil vi bidra mer til videre, for vi ser at havbruksnæringen er en framtidsnæring og kanskje den næringen der vårt lokalsamfunn har størst potensiale for å få etablert nye arbeidsplasser.

Flere arbeidsplasser

Oppstart av blant annet settefiskanlegget Ænes Inkubator i Kvinnherad påpeker han er en gledelig hendelse som de har sett fram til lenge.

- Kvinnherad kommune har engasjert seg sterkt for å få denne etableringen på plass. Erfaringen med prosessen av etablering av Ænes Inkubator er at Kvinnherad kommune står på for aktører i næringen som vil satsa hos oss.   Det er etter vår målestokk relativt høyt tall nye arbeidsplasser som kommer dit, og det er håp om at service- og leverandørbedrifter i havbruksnæringen vil finne Kvinnherad mer interessant å etablere seg i jo flere nyetableringer i næringen vi får.

Ordføreren påpeker at han hadde også nylig gleden av å delta på åpning av Selstad A/S sin nye servicestasjon for Sunnhordland i Uskedalen nylig.

- Denne åpningen er noe som understreker det at næringen er tungt på plass i kommunen og gir ringvirkninger, sier han til Kyst.no.

Har du en nyhet du ønsker å dele eller sitter på tips om noe som skjer innen havbruksnæringen? Tips oss gjerne på redaksjon@kyst.no og merk emnefeltet med: “Tips”, så kontakter vi deg.

Les også:

Har du en sak du
vil tipse oss om?