Fiskeri- og sjømatminister Harald Nesvik under Salmon Group sin høstkonferanse. Her med blant annet Edvard Melingen i Austevoll Melaks (nummer fem fra venstre). Foto: Salmon Group

- Bør ikke forvente tilsvarende ordninger

Nærings- og fiskeridepartementet ønsker ikke å gi ILA-rammede oppdrettere muligheten til å ta igjen tapt produksjon.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Under høstkonferansen til Salmon Group som nylig ble avholdt i Bergen, fortalte daglig leder i Mortenlaks Tom Jarle Bjørkly, at de er svært fornøyd med måten Nærings- og fiskeridepartementet har håndtert algekrisen på. 

- Nå har vi laget nærmest en bank der selskapene kan ta igjen opptil 60 % av den tapte biomassen i løpet av de neste fem årene, sa fiskeri- og sjømatministeren under seansen.

Nesvik fortalte at hvert enkelt selskap har laget et oppsett på de faktiske tapstallene som de har blitt påført som følge av oppblomstringen, og et endelig system for de berørte oppdretterne skal forhåpentligvis være klart før jul.

Måtte destruere all fisk

I samme rom satt tre oppdrettsselskaper fra Austevoll og hørte på ordene fra Fiskeri- og sjømatministeren. Austevoll Melaks, Langøylaks og Troland Lakseoppdrett mistet nemlig all fisken sin, etter flere ILA-utbrudd i kommunen, der alle lokalitetene deres havnet i en bekjempelsessone for ILA. De tre selskapene har derfor måttet håndtere et betydelig økonomisk tap som følge av sykdom, i tillegg til at de ikke har lokaliteter i Austevoll å produsere fisk på. 

Edvard Melingen i Austevoll Melaks forteller til Kyst.no at de ble pålagt å fjerne all fisken deres.

- Våre naboer i Møkstrafjoden fikk dessverre påvist ILA på sine lokaliteter høsten 2018 Langøy og Troland. Vi kom da inn i rødsone med H-18 generasjonen vår som nettopp var satt i sjøen, ca 850.000 stk.

Etter faste rutineprøver en gang i måneden, ble det etter 7 måneder i mai 2019, funnet positive prøver på denne fisken. Selskapet ble dermed pålagt å destruere all fisken som ble levert til Hordafor, noe som utgjorde et stort tap for oppdretterne.  

- Dette var på verst tenkelig tidspunkt pga at fisken var fra 500 gram til vel et kilo og for liten til å levere til slakt. Vi taper 1 år produksjon utsett av en hel generasjon, forteller Melingen oppgitt. 

Kyst.no har snakket med Nærings- og fiskeridepartementet, for å høre om  de har vurdert å lage en tilsvarende ordning som MTB-banken for oppdrettere som f.eks. har vært hardt rammet av ILA, eller om tiltaket fra departementet kun skal være et engangstilfelle for de som ble rammet av algekrisen. Svaret fra departementet er klinkende klart.

Tar ikke økonomisk risiko

- I sommer ga fiskeri- og sjømatministeren lakseoppdrettere som var rammet av algeoppblomstringen i nord mulighet til å ta igjen noe av den tapte produksjonen. I den anledning ble det gjort klart at dette tiltaket kan ikke tolkes som at myndighetene overtar økonomisk risiko som oppdrettere kan møte i andre situasjoner, som for eksempel ved sykdomsutbrudd, forteller Halvard Wensel, kommunikasjonsrådgiver i nærings- og fiskeridepartementet.

- Var algekrisen så spesiell at dette med MTB-bank er et "engangstiltak", som ikke vil bli innført om algene skulle bli et gjentakende problem?

- Oppdrettsnæringen bør heller ikke få forventninger om at det vil komme tilsvarende ordninger i fremtiden, sier Wensen avslutningsvis.