flåte på 11 fiske- og frysefartøy, seks landanlegg,
Isfelag Vestmannaeyja eier i dag en flåte på 11 fiske- og frysefartøy, seks landanlegg,, bl.a. denne fiskemel- og fiskeoljefabrikken hvor det produseres mel og olje av kveite, sild, makrell og sei. Produksjonskapasiteten til fabrikken er 1200 tonn råstoff per dag.

Inngår strategisk partnerskap med fiskeri- og fiskemelselskap

Majoritetsaksjonær Måsøval Eiendom inngår strategisk partnerskap med Ísfélag Vestmannaeyja hf. i forhold til sin eierandel i Ice Fish Farm AS

Publisert

I november kunngjorde majoritetsaksjonær i Ice Fish Farm; Måsøval Eiendom AS at de hade engasjert ABG Sundal Collier ASA til å undersøke mulighetene for et strategisk partnerskap for sin eierandel i Ice Fish Farm AS.

Nå kan Måsøval annonsere at de har inngått et slikt strategisk samarbeid med Ísfélag Vestmannaeyja hf., et av de største fiskeriselskapene på Island, ved å inngå en tegnings- og aksjekjøpsavtale i forhold til sin eierandel i Ice Fish Farm .

- For å lette transaksjonen og partnerskapet har Måsøval Eiendom etablert Austur Holding AS med det ene formålet å eie aksjer i Ice Fish Farm.

Austur vil ved inngåelse av avtalen eie alle 51.361.866 aksjer i Ice Fish Farm som tidligere var eiet av Måsøval Eiendom, samt eie aksjonærlånene gitt av Måsøval Eiendom til Ice Fish Farm.

Videre er det avtalt mellom partene at Austur vil tegne aksjer i henhold til sin pro-rata andel i den kommende kapitalhevingen, for å opprettholde sitt ~56% eierskap.

Ísfélag Vestmannaeyja skal ved avslutning tegne seg for nye aksjer i Austur og kjøpe sekundære aksjer i Austur, som samlet vil resultere i en eierandel på 29,3 % av den totale utstedte og utestående aksjekapitalen til Austur. Transaksjonen verdsetter aksjene i Ice Fish Farm til NOK 43 per aksje.

Styreformann Lars Måsøval i Måsøval Eiendom sier i pressemeldingen at de er svært glade for å inngå partnerskapet med Ísfélag Vestmannaeyja for deres eierandel i Ice Fish Farm.

- Ísfélag Vestmannaeyja er et vellykket familieeid selskap med en lang, imponerende historie og med dype røtter i den islandske sjømatsektoren, som har mange likhetstrekk med Måsøval Eiendom og de stemmer godt overens med våre verdier. Videre vil Ísfélag Vestmannaeyja utvide og styrke aksjonærbasen til Ice Fish Farm og være en verdifull interessent som vi tror vil bidra til vår fremtidige suksess på den islandske østkysten, sier han.

Ísfélag Vestmannaeyjas nestleder, Einar Sigurdsson, på sin side understreker at de med partnerskapet tar steget inn i lakseoppdrettssektoren på Island.

- Vi har en lang tradisjon fra fiskerisektoren, men vi har over flere år fulgt den sterke veksten innenfor lakseoppdrettssektoren på Island, og vi tror at det vil være en jevnt voksende industri på Island i mange år fremover, og skape mye arbeidsplasser og verdier for samfunnene langs den islandske kystlinjen, sier Sigurdsson.

Om Isfelag Vestmannaeyja

Ísfélag Vestmannaeyja ble grunnlagt i 1901, og er det eldste islandske selskapet som fortsatt er i drift. Selskapet har fokus på ansvarlig fiske og foredling i harmoni med miljø og samfunn.

Etter en pågående fusjonsprosess med Rammi hf., vil det sammenslåtte selskapet (hvis kombinert) inneha nesten 8 prosent av Islands kvotegrense, en robust flåte på 11 fiske- og frysefartøy, seks landanlegg, og være et av de største fiskeriene selskaper på Island.

Om Måsøval Eiendom

Måsøval Eiendom er fullt kontrollert av medlemmer av familien Måsøval, som har vært en pioner innen lakseoppdrett siden starten på 1970-tallet med lakseoppdrettsvirksomhet på kysten av Midt-Norge. Måsøval Eiendom er i dag majoritetseier i to børsnoterte lakseoppdrettere, Måsøval AS og Ice Fish Farm AS.