For metoder som har vært anvendt på dispensasjon i mer enn 1 år åpner Mattilsynet fra 1. august 2022 for at søknad om dispensasjon for en bestemt metode kan innvilges samlet for alle lokaliteter og produksjonsenheter innenfor samme selskap.

Automatisk lusetelling:
Enklere å søke dispensasjon

Mattilsynet arbeider med å utvikle standarder for kvalifisering av ny teknologi som benyttes for å telle lakselus.

Publisert Sist oppdatert

Mattilsynet arbeider med å utvikle standarder for kvalifisering av ny teknologi som benyttes for å telle lakselus. Siden det vil ta en viss tid før slik regulering er på plass, har vi gjort lettelser i dispensasjonsordningen slik at den ikke utgjør en større arbeidsbyrde enn nødvendig for verken oppdretter, teknologileverandør eller Mattilsynet.

Dispensasjon på konsernnivå

For metoder som har vært anvendt på dispensasjon i mer enn 1 år åpner Mattilsynet fra 1. august 2022 for at søknad om dispensasjon for en bestemt metode kan innvilges samlet for alle lokaliteter og produksjonsenheter innenfor samme selskap.

Et grunnleggende vilkår for å kunne søke om slik dispensasjon er at søker kan dokumentere at metoden oppfyller vilkår satt i tidligere dispensasjoner, herunder at fiskevelferden og tellemetoden er godt dokumentert.

For at Mattilsynet skal ha oversikt over hvilke tellesystemer som benyttes til enhver tid, må søker opprette en kontaktperson som løpende skal rapportere hvilke lokaliteter som har automatisk lusetellingsutstyr. Søker vil bli instruert i hvordan dette skal utføres.

Oppdatere veileder

Basert på erfaring fra bruk av nye metoder for telling av lakselus kommer vi til å revidere veileder for søknader om nye metoder for telling og rapportering av lakselus.

Mattilsynet sier de tar sikte på å publisere den reviderte veilederen høsten 2022.