Her avdukes FLS sitt nye kamerasystem under HavExpo.

Her avdukes FLS sitt nye kamerasystem

Med «FLS Insight» ønsker selskapet fra Kristiansund å få bukt med den høye dødeligheten i oppdrettsnæringen.

Publisert Sist oppdatert

Under første dag av HavExpo viste FLS frem sitt nye kamera og software, som har fått navnet «FLS Insight».

Det nye systemet samler og lagre data om trengning, stressnivå i merden, stressnivå i tank, gjennomstrømming og eventuelle skader på fisk fanges opp, samtidig som det er en dataplattform for overvåkning og beslutningsstøtte i avlusingsoperasjonen.

Tar dødelighet på alvor

Lars Georg Backer, daglig leder i FLS, forteller til Kyst.no at selskapet har satt veldig fokus på dette med dødelighet knyttet til avlusing.

– Det pekes på mekanisk avlusing som en veldig stor årsaksfaktor, og det tar vi selvfølgelig på alvor, sier han.

Backer forteller at de med sitt nye system vil prøve å gjøre noe med dødelighetstallene i oppdrettsnæringen.

Her ser man kamerasystemet til FLS, som ble avduket under første dag av HavExpo.

– Vi ønsker å overvåke operasjonen i merd, samt se om vi kan lære noe av operasjonen, og gi en tilbakemelding til oppdretterne. Dette gjelder både i sanntid, men også å samle opp data og kunnskapsgrunnlag for senere operasjoner.

Noen av disse tingene er eksempelvis å registrere når man spyler for hardt, når man pumper for hardt, når du trenger for hardt, eller når det er for lite oksygen i merden.

– Når vi da samler disse dataene, må vi automatisere samlingen. Vi må logge sensorikk, sjøtemperatur, oksygennivå, pumpetrykk og spyletrykk, slik at vi har sammenhengen hele tiden.

Dataene samles og sorteres så ved hjelp av kunstig intelligens, forteller Backer.

– Vi kan lage en rapport for å se årsaker til dødelighet i sammenheng, basert på datagrunnlaget fra operasjonene. Vi vil at oppdretter skal kunne se hvordan det står til med fisken, og hva selskapet eventuelt må ta hensyn til før, under og etter avlusing. 

Vil i gang med lusetelling

På denne måten mener FLS at alle oppdrettere som bruker systemet, kan forbedre sine operasjoner i merden.

– Eksempelvis vet vi at dersom temperaturen er lav i vannet, så skal man spyle med lavere trykk. 

Systemet, som består av mange elementer, ble lansert under HavExpo, og med Fishwell på laget, har de også en mulighet for å blant annet detektere stress i merden.

– Hele systemet består av en dataplattform hvor vi samler alle disse dataene. Vi er også veldig opptatt av kunnskapsdeling, vi tror at bransjen har mye å vinne på å dele de erfaringene man sitter på, sier Backer, som også avslører at de holder på å utvikle system for lusetelling på det nye kamerasystemet til selskapet.

Fra avdukingen første dag på HavExpo.