Hulda María Harðardóttir. Bakgrunnsbildet er hentet fra et av hennes vitenskapelige artikler, og viser lus som har fått skrudd av et av genene som er involvert i kitinsyntesen.
Hulda María Harðardóttir. Bakgrunnsbildet er hentet fra et av hennes vitenskapelige artikler, og viser lus som har fått skrudd av et av genene som er involvert i kitinsyntesen.

Har tatt doktorgrad på kitinsyntesen i lakselus

Hulda María Harðardóttir disputerer i sommer for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Chitin synthesis in the salmon louse Lepeophtheirus salmonis».

Publisert

Lakselusen går igjennom skallskifte syv ganger for å kunne vokse, en svært regulert prosess der det ytterste skallet blir byttet med ett nytt. Hovedingrediensen i skallet er kitin, syntesen og nedbrytingen er nøye regulert. Ved kunnskap om mekanismer for kitinsyntesen og nedbrytningen kan gi nye bærekraftige måter til å bekjempe lusen. Det skriver UiB i en pressemelding.

I sitt doktorgradsarbeid har Hulda María Harðardóttir studert nøkkelenzymene i kitinsyntesen gjennom detaljert kartlegging av genene som koder for dem, hvordan de reguleres igjennom hamskifte og analysert funksjonelle rollen til kitinsyntasene i lakselusen.

- Dette arbeidet viser at syntesen av kitin i lakselus ligner på syntesen i andre leddyr som insekter og særlig krepsdyr, og at virkemåten til kitinhemmere kan antas å være lik. Videre arbeid er nødvendig til å forstå kitinsyntesen bedre for å kunne utvikle spesifikke mål til å kjempe lusen som er både bærekraftige og ufarlig for miljøet, skriver UiB i pressemeldingen.

En av hennes vitenskapelige publikasjoner, «Chitin Synthases Are Critical for Reproduction, Molting, and Digestion in the Salmon Louse (Lepeophtheirus salmonis)» kan lastes ned herfra

Personalia

Hulda María Harðardóttir (f. 1990) er fra Island. Hun studerte molekylærbiologi ved Universitetet i Bergen fra 2010-2015. I masteroppgaven karakteriserte hun NADase fra Nerospora crassa i NAD-laboratorium ledet av professor Ziegler. I 2015 startet hun på doktorgraden ved lakselussenteret-SRLC ved Institutt for Biovitenskap, Universitetet i Bergen. Forsker PhD Sussie Dalvin har vært hovedveileder, professor Rune Male og professor Frank Nilsen har vært bi-veiledere.