fra venstre Modulf Barstad fra Baader Norge AS og Roger Hofseth. Foto:  fra Hofseth Aalesund AS.
fra venstre Modulf Barstad fra Baader Norge AS og Roger Hofseth. Foto: fra Hofseth Aalesund AS.

Hofseth Aalesund AS investerer i ny produksjonslinje og dobler kapasiteten

Selskapet melder de kjøper inn ny slaktelinje fra Baader.

Publisert

Hofseth har i dag tre filetfabrikker som produserer laks og øret fileter for milliarder av kroner.

- Baader filetlinje ivaretar den gode kvaliteten og sikrer god inntjening, sier Roger Hofseth i en pressemelding.

- Hofseth er en krevende kunde som er meget hands-on og som har ett sterkt fokus på drift og inntjening, og det liker vi, sier Modulf Barstad i Baader Norge i meldingen.

Baader skal levere en en komplett filetlinje, fra hvor råstoff kommer inn som sløyd fisk i kasser med is, til den er
pakket som beinfri filet i kasser klar for forsendelse til sluttkunde, samt oppgradering av eksisterende
linje.

- Linjen skal monteres og igangkjøres like etter sommerferien, sier Barstad.

Linjeg vil ha en kapasitet på 25 fisk i minuttet. Dette kommer i tillegg til dagens filet linje, så når den nye linjen er på plass hos Hofseth Aalesund, så snakker vi om en betydelig filetkapasitet, lokalisert i hjertet av Ålesund.

-Vi i er svært stolte over at vi nok en gang skal få levere en ny filetlinje til Hofseth. Sist gang var for to år siden. Nå ser vi fram til å få anlegget levert og satt i drift, sier Barstad.