Bergen Group Sjøsterk har overtatt flåteproduksjonen til Backe Bergen, og vil fortsette produksjonen ved deres nye anlegg på Stamsneset ved Grimstadfjorden i Bergen. Foto: Bergen Group Sjøsterk.
Bergen Group Sjøsterk har overtatt flåteproduksjonen til Backe Bergen, og vil fortsette produksjonen ved deres nye anlegg på Stamsneset ved Grimstadfjorden i Bergen. Foto: Bergen Group Sjøsterk.

Pangstart for fersk fôrflåte-aktør - signerte kontrakt til 14 millioner

Bergen Group Sjøsterk satser nå for fullt på bygging av fôrflåter, og har allerede landet deres første kontrakt.

Bergen Group har tidligere i år meldt at de har kjøpt dokk- og flåteproduksjonen fra Backe Bergen. 

Torgeir Nærø, administrerende direktør i Bergen Group sier til Kyst.no at de er en fersk eier av virksomheten og eiendommen til Backe Bergen på Stamsneset, og den endelige gjennomføringen av kjøpet ble sluttført andre uken i juli. 

Torgeir Nærø som er konsernsjef i Bergen Group ASA sier deres satsing innen havbruk har fått en god start og de har allerede fått i havn sin første fôrflåte-bestilling. Foto: Bergen Group ASA.
Torgeir Nærø som er konsernsjef i Bergen Group ASA sier deres satsing innen havbruk har fått en god start og de har allerede fått i havn sin første fôrflåte-bestilling. Foto: Bergen Group ASA.

- Solid start for Sjøsterk

Nærø sier de har hatt et meget konstruktivt samarbeid med tidligere eier i hele prosessen etter at kjøpsavtalen ble signert i månedsskiftet februar/mars i år.

- Dette har medført at vi allerede fra første dag etter overtagelsen har fått en solid start på selskapet som nå opererer under navnet Bergen Group Sjøsterk, opplyser han. 

Bergen Group Sjøsterk:

  • Bergen Group ASA er et vestlandsbasert industrikonsern og en veletablert leverandør av produkter og tjenester til områdene maritime service, tilkomstteknikk og nå også akvakultur. 
  • Bergen Group Sjøsterk skal drive flåteproduksjon fra Stamsneset, som ligger i fjordbassenget som skiller flyplassen på Flesland og Sjøforsvarets hovedbase Haakonsvern i Bergen. 

Deres seneste tilskudd til Bergen Group-familien skal for det meste drive med flåteproduksjon, og Nærø påpeker at dette er en investering som gir dem både et solid ben innenfor havbruk/akvakultur og fleksibilitet fremover som leverandør av maritime vedlikeholdstjenester. 

Første kontrakten i boks

Selskapet har allerede signert sin første kontrakt på bygging av en betonglekter med lagerkapasitet på inntil 600 tonn for Osland Havbruk. 

- Kontrakten har en estimert verdi på kr 12-14 millioner, og arbeidet er allerede startet opp. Flåten får en dimensjon på 40 x 17 meter og skal leveres 1. kvartal 2019, opplyser Nærø til Kyst.no

Nøkkelpersonell med på kjøpet

I tillegg til å overta tørrdokk på 22 meters bredde og 90 meters lengde, god krankapasitet, produksjonshall og en oppgradert administrasjonsbygning og eiendom på Stamsneset, sier Nærø at selskapet også har overtatt en meget kompetent stab med nøkkelpersoner som har solid erfaring fra betongflåte-produksjon.

- Totalt var det 5-6 ansatte fra Backe Bergen, og alle er nøkkelpersonell med lang erfaring fra flåteproduksjon på Stamsneset. Disse nøkkelpersonene har det operasjonelle ansvaret for driften, og administrerer i tillegg nødvendig innleie-ressurser når det er høy aktivitet i selve produksjonsfasen, forteller han.

Nærø sier de regner med å styrke denne staben med noen årsverk til i løpet av andre halvår slik at de har den kapasiteten og kompetansen som de trenger for å kunne både ytterligere standardisere og øke produksjonen fremover.

Økende interesse

Nærø sier at interessen for betongflåter er økende, blant annet fordi dette er flåter som vurderes som mere egnet på krevende lokasjoner (bølgehøyde, strøm, etc), stabilitet i sjøen med hensyn til arbeidsmiljø samt reduserte vedlikeholdskostnader over tid.

- Vi er i tillegg i gang med en del utviklings- og samarbeidsprosjekter som vi tror og håper vil kunne være attraktive for oppdrettsnæringen – i ulike faser av produksjonssyklusen. I sum så tror vi det ligger et spennende vekst-potensiale i betongflåte-produksjonen i årene som kommer, forteller han.

Investeringer

Siden morselskapet er børsnotert, sier han det derfor setter begrensinger på deres muligheter til å spå fremtidsutsiktene utover det som fremkommer i kvartalsrapportene deres.

- Men vi kan likevel vise til den børsmeldte kontrakten med Osland Havbruk som sikrer aktivitet på anlegget gjennom hele andre halvår 2018. Dette indikerer en god start på vårt eierskap, understreker Nærø.

 - Vi har ellers et langsiktig perspektiv på denne satsingen, og vurderer enkelte investeringstiltak som kan bidra til å øke fleksibilitet og produksjonskapasitet uten at jeg vil gå nærmere inn på dette nå.

Bergen Group Sjøsterk har store planer om at de skal være konkurransedyktig på et nasjonalt marked for produksjon av betongflåter til havbruksnæringen.

- Vi har ambisjoner om at hovedmengden av produksjonskapasiteten i tørrdokken vil benyttes til dette. Samtidig arbeider vi også aktivt med å sikre at vi har muligheter til å utnytte ledig kapasitet i dokken til andre prosjekter, enten det er knyttet til maritim service eller produksjon av andre typer betongkonstruksjoner. Innenfor olje- og gassmarkedet er det for eksempel en gryende interesse for betongkonstruksjoner innenfor subsea prosessering, opplyser han avslutningsvis.