En container som inneholder rensesystemet kan plasseres på dekket av brønnbåten. Fisken badebehandles med legemidler (gjelder ikke hydrogenperoksid) som normalt. Før fisken slippes ut igjen i merden blir den «vasket» ren for bademiddel, og bademiddelet blir til slutt renset ut av vannet før medisinfritt vann så slippes ut i havet igjen. Illustrasjon: Benchmark.

- Kravet tar ikke hensyn til innovative løsninger

Kravet er utilstrekkelig og tar ikke hensyn til innovative løsninger, det mener Benchmark om forslaget om å forby åpen badebehandling i anlegg nærmere enn 500 meter fra rekefelt.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Benchmark skriver i sitt høringssvar til Nærings- og Fiskeridepartementet at det foreslåtte forbudet vil kunne påvirke prosjekter under utvikling. Selskapet foretar for tiden kliniske feltforsøk hvor den nye lusebehandlingen deres testes ut.

Benchmark har utviklet et rensesystem kalt for Clean Treat metoden, hvor badebehandlingsvann blir renset om bord i bønnbåt før det blir sluppet ut i havet igjen. Da skal vannet være fri for medisinrester, i følge Benchmark, og det skal være både miljøvennlig og ikke minst, effektivt mot lus.

Les også: Clean Treat metoden: - Avlusning går nå raskt og effektivt

Utilstrekkelig krav

Benchmark skriver i høringssvaret at de også har gjennomført omfattende simuleringer basert på modeller for å sikre at vannet som blir sluppet fra rensesystemet er trygt, selv for følsomme flora og fauna. Dermed mener de at kravet som nå blir lagt frem av departementet er utilstrekkelig.  

- Dette kravet tar ikke hensyn til innovative løsninger slik som Clean Treat metoden, som har vist seg å fungere under norske forhold og gjør det trygt å slippe ut behandlingsvann i sjø, skriver de.

Foreslår alternativ

Med tanke på den potensielle innvirkningen et slikt forbud vil ha på prosjekter under utvikling, foreslår Benchmark at en effektiv rengjøringsbehandling av badevann bør aksepteres som et alternativ til transport i brønnbåt fra lokasjon, og henviser til prosjektet sitt.

Til sist foreslår selskapet et møte med fiskeriministeren og hans kollegaer for å presentere sitt rensesystem og arbeid.