Fiskeriminister Harald Tom Nesvik sier meningene og synspunktene som er kommet frem i høringssvarene er mange og delte, og sier det er en sak som har skapt stort engasjement.  Foto: Andrea Bærland.
Fiskeriminister Harald Tom Nesvik sier meningene og synspunktene som er kommet frem i høringssvarene er mange og delte, og sier det er en sak som har skapt stort engasjement. Foto: Andrea Bærland.

- Vi er fornøyd med responsen

Fiskeriministeren sier han er fornøyd med responsen på forslaget som vil kunne både prege og endre bruk og drift i dagens havbruksnæring.  

Publisert

Høsten har vært preget av opprør og engasjement over havbruksnæringens bruk og utslipp av hydrogenperoksid. Under mandagens lusebehandlingsdebatt var representanter fra næringen samlet for å diskutere bruken av kjemikalier i lakselusbehandlinger og dets fremtid i norsk havbruk.  

Det strides i meningene om både bruk og effekt på miljøet, og det enes ikke om fiskeriministeren bør få gjennomslag for sitt nye forslag om innstramming av regelverket som omhandler badebehandling i merd.

- Har skapt engasjement

Høringsfristen gikk ut 15. november og fiskeriministeren sier til Kyst.no at de har mottatt 35 høringssvar, og mange av dem er lange. Han påpeker også at meningene og synspunktene er mange og delte.

- Dette er en sak som har skapt mye engasjement, og det er bra. Vi er fornøyd med responsen. Nå må vi gjøre en grundig gjennomgang av de høringssvarene vi har fått, før vi kan ta en beslutning.

Nesvik ønsker ikke å kommentere når vi kan forvente at en beslutning blir tatt, men understreker at dette er en viktig sak som preger mange.

- Dette er en viktig sak for oppdrettere, fiskere, miljøorganisasjoner, legemiddelprodusenter og forskningsmiljøene, sier han avslutningsvis.

Les også Kyst.no sine tidligere saker: