Bonden Alan Petch (i midten) forklarer hva regenerativt landbruk betyr i praksis for en gruppe som besøkte gården hans i Storbritannia i fjor høst. Han var en av åtte som deltok i pilotprosjektet i fjor.

Tidobler jordbrukssatsing for å få ned klimaavtrykket i fiskefôr

I fjor førte innføring av regenerativ jordbrukspraksis til en reduksjon i klimaavtrykket på 1000 tonn CO2-ekvivalenter, ifølge Cargill. I år tidobler selskapet denne satsningen.

Publisert Sist oppdatert

Regenerativt jordbruk bygger opp igjen – eller regenerer – jord som er utarmet og tilfører ny næring og liv, samtidig som avlingene tilsvarer det som kan høstes ved tradisjonell drift. 

- Dette er en tilnærming Cargill tror på som en del av løsningen for å redusere karbonavtrykket i globale matsystemer, og Cargill har lang erfaring med dette fra Nord-Amerika. Etter et vellykket pilotprosjekt i Storbritannia i fjor, jobber vi nå med å skalere dette opp, og produsere flere avlinger med regenerativt jordbruk for å hjelpe våre norske og skotske oppdrettskunder å få ned klimautslippene, sier Dave Robb, leder for SeaFurther Sustainability-initiativet i Cargill til Kyst.no.

Målet i SeaFurther er å hjelpe oppdrettsselskaper til å nå sine mål om redusert karbonavtrykk. 30 prosent reduksjon innen 2030 er det overordnede målet. De tre hovedområdene i satsningen er forbedringer innen råvareproduksjon, fôrutnyttelse og fiskehelse. 

- Å bruke regenerativt jordbruk for å redusere karbonavtrykket er effektivt og kan implementeres ganske raskt. Det er bare seks år igjen til 2030 og fristen for å iverksette vitenskapsbaserte mål for utslippsreduksjon, også kalt Science Based Targets initiative (SBTi). Det er flott å se at interessen blant kundene våre gjør det mulig for oss å skalere opp volumet med regenerativt jordbruk så raskt, sier Dave Robb.

Vil bedre lønnsomheten

I fjor gjennomførte Cargill et prøveprosjekt med åtte bønder i Nord-England som til sammen disponerer 15 000 mål med raps- og hveteåkre. Regenerative jordbruksmetoder førte ifølge Cargill til en reduksjon i CO2-utslipp på 1000 tonn CO2-ekvivalenter. 

Målet for 2023 er kutt i CO2-utslipp på 10 000 CO2-ekvivalenter – altså 10 ganger så mye som i fjor, fremgår det av Cargill Aqua Nutritions bærekraftsrapport som lanseres i dag. 

Dette er den 14. utgaven i rekken av bærekraftsrapporter fra Cargills oppdrettsvirksomhet rundt viktige tema som forsyningskjeden, drift og produktytelse i tillegg til bærekraft. 

- I Cargill Aqua Nutrition befinner vi oss i midt i bransjens verdikjede, og samhandler hver dag med kunder og andre interessenter. Vi kjenner deres utfordringer, og vi kan bruke vår posisjon til å hjelpe kundene med å bedre lønnsomheten og redusere miljøpåvirkningen. Vi har alltid dette i bakhodet når vi tenker på bærekraft, sier Helene Ziv-Douki, president for Cargill Aqua Nutrition til Kyst.no.