Frøy styrker bærekraftsarbeidet og har ansatt Petter Jønvik til å lede dette arbeidet.

Ny bærekraftsjef i Frøy

Med over 15 års erfaring skal Jønvik systematisere og styrke bærekraftsarbeidet i Frøy.

Publisert

Det skriver Frøy i en pressemelding.

Jønvik har over 15 års erfaring med bærekraftsarbeid innen lederstillinger i internasjonale og nasjonale selskaper som Wilhelmsen-gruppen og Statnett. Som bakgrunn er han utdannet sivilingeniør fra NTNU med fordypning innen bærekraft.

– Jeg har vært heldig som har jobbet i selskaper som har tatt bærekraft på alvor og har satset på dette. Både i Wilhelmsen og Statnett har jeg vært med på å bygge opp bærekraft strategisk og operasjonelt, forteller Jønvik.

Jønvik gleder seg til å ta fatt på jobben i Frøy, og viser til at opprettelsen av stillingen hans i konsernledelsen er et tydelig signal på at bærekraft er noe Frøy satser tungt på.

– Det som trigget meg med Frøy er at selskapet er godt posisjonert i store deler av verdikjeden til havbruksnæringen og er fremoverlent i sitt arbeid. Her er det tydelig endringsvillighet og vi er allerede godt i gang med digitalisering av arbeidet og tjenestene våre.

– Dette er essensielle elementer for å rigge oss for de endringene samfunnet skal igjennom, samt å levere bærekraftige løsninger til våre kunder. Det er gjennom samarbeid, åpenhet og involvering at vi oppnår de beste resultatene, legger han til.

Nå starter jobben med å videre systematisere bærekraftsarbeidet i Frøy gjennom å lage en tydelig strategi, etablere mål og implementere strategien i virksomheten.

– Det gjør jeg ikke alene. For meg blir det viktig at jeg er ute og blir kjent med hele virksomheten. Det er de som utfører arbeidet i det daglige som er våre viktigste ressurser til at vi løfter oss videre på bærekraft. Forankring i hele organisasjonen er nøkkel for å lykkes.

Jønvik påpeker at det har vært en stor utvikling innen bærekraftsfeltet fra han begynte i Wilhelmsen-gruppen i 2006 til i dag.

– Tidligere var bærekraftsarbeidet i stor grad sett på som del av samfunnsansvaret og som frivillig. Eiere og investorer hadde lite kunnskap om feltet og vi fikk sjeldent vanskelige spørsmål. Nå holder det ikke lenger å si at selskapet er bærekraftig, det må vises gjennom forpliktelser, måloppnåelser og mye mer detaljert rapportering. Myndigheter, eiere, investorer og banker har helt andre krav i dag og det øker fremover. Vi skal løfte Frøy til å være ledende på bærekraft og sikre oss en god posisjon til å bidra til bærekraftig vekst i næringen, avslutter Jønvik.