Regin Jacobsen, administrerende direktør i Bakkafrost

Problematisk kvartal i Skottland

Bakkafrost dro inn 1,5 milliarder danske kroner i fjerde kvartal, sammenlignet med 1,9 milliarder danske kroner i tilsvarende kvartal i 2022. Driftsresultatet (operasjonell EBIT) var på 356 millioner danske kroner i kvartalet.

Publisert Sist oppdatert

De årlige inntektene i 2023 var på 7,1 milliarder danske kroner, med en operasjonell EBIT på 1,5 milliarder danske kroner og et slaktevolum på 73 000 tonn.

Resultatet i Q4 2023 per region var svært ujevnt:

Færøyene

  • Inntekter på 1 478 millioner danske kroner (1 641 millioner)
  • Operasjonell EBIT på 460 millioner danske kroner (525 millioner)

Skottland

  • Inntekter på 84 millioner danske kroner (298 millioner)
  • Operasjonell EBIT på -104 millioner danske kroner (-149 millioner)
  • Fremgang på Færøyene

Regin Jacobsen tar trossene på en av selskapets nyeste fartøy.

Regin Jacobsen, administrerende direktør i Bakkafrost, sier selskapet leverte sterke resultater i fjerde kvartal 2023 med forbedret driftsmargin.

- Markedene har vært sterke, med høy etterspørsel i alle regioner. Jeg er stolt av framgangen og det høye fokuset på fiskehelse og velferd i Bakkafrosts operasjon på Færøyene, som har resultert i et svært robust og sterkt oppdrettsregime. Gjennomsnittlig månedlig overlevelse for hele året var 99,39 %, med gjennomsnittlig slaktevekt på 4,6 kg HOG og 90 % superiorandel. 

I Skottland var den månedlige overlevelsen på 98,29%, med gjennomsnittlig slaktevekt på 4,2 kg HOG og 89 % superiorandel.

- Etter et problematisk tredje kvartal i Skottland med biologiske utfordringer - ga fjerde kvartal muligheter for god biologisk utvikling for å få frem fisken, og resulterte derfor i reduserte slaktevolum, med fokus på å få fisken frem til større størrelser første halvår 2024.

Tapte penger i Skottland

Den samlede slaktevekten i Q4 2023 av oppdrettssegmentene på Færøyene og i Skottland var 17 067 tonn.

  • Oppdrett Færøyene: 16 005 tonn
  • Oppdrett Skottland: 1 062 tonn

I 2023 har oppdrettssegmentene slaktet totalt 73 006 tonn 

  • Oppdrett Færøyene: 52 408 tonn
  • Oppdrett Skottland: 20 598 tonn

I Q4 2023 oppnådde oppdrettssegmentet Færøyene en operasjonell EBIT per kg på 4,01 DKK/kg (13,19 DKK/kg), tilsvarende 6,27 NOK/kg (18,43 NOK/kg). Oppdrettssegmentet Skottland oppnådde en operasjonell EBIT per kg på -44,97 DKK/kg (-32,64 DKK/kg), tilsvarende -70,24 NOK/kg (-45,60 NOK/kg).

Styrets opplyser at deres langsiktige mål er at 30-50 % av inntjeningen per aksje skal utbetales som utbytte. 

- Bakkafrosts økonomiske posisjon er sterk med en solid balanse, en konkurransedyktig drift og tilgjengelige kreditfaciliteter. Styret foreslår for den ordinære generalforsamlingen at det skal utbetales 8,70 DKK (NOK 13,26*) per aksje som utbytte. Den ordinære generalforsamlingen vil bli innkalt tirsdag den 30. april 2024, opplyser selskapet.

Ingen handel med Russland

Bakkafrost sier det ikke forventes vekst i den globale tilførselen av laks i første halvår av 2024. I andre halvår av 2024 forventes den globale tilførselen å øke med rundt 4 %, sammenlignet med andre halvår av 2023. For hele året 2024 forventes den globale tilførselen å øke med rundt 2 %.

Bakkafrost opererer i de viktigste laksemarkedene, Europa, USA og Østen. Siden starten av krigen i Ukraina har Bakkafrost stanset all handel med Russland.