Regin Jacobsen, konsernsjef i Bakkafrost

Sterkt på Færøyene, utfordringer i Skottland

Bakkafrost leverte et solid driftsresultat på 710 millioner danske kroner i årets første kvartal.

Publisert Sist oppdatert

Det kommer frem i selskapets børsmelding mandag.

Bakkafrost skriver at ytelsen var spesielt god på Færøyene, med et driftsresultat på 671 millioner kroner. 

Totalt ble det slaktet 21 557 tonn i kvartalet, hvorav 14 294 tonn på Færøyene og 7 263 i Skottland.

Underpresterte i Skottland

Regin Jacobsen, konsernsjef i selskapet, skriver at de er fornøyd med resultatene, spesielt på Færøyene.

- God biologisk ytelse på Færøyene og forbedret biologi i Skottland har gjort det mulig for oss å slakte større fisk av superior kvalitet og dra nytte av et laksemarked preget av lav tilgjengelighet av superior kvalitet og stor fisk. I Skottland har biologien vært god på de fleste lokalitetene, bortsett fra én lokalitet der det var biologiske utfordringer med manet. Skottland underpresterte dermed med et driftsresultat på bare 39 millioner danske kroner.

Videre mener de markedsutsiktene for laks er positive. 

- Det forventes at det stramme tilbudet vil fortsette i 2024, noe som vil støtte høye priser. Bakkafrost forventer å slakte totalt 91.000 tonn sløyd vekt i 2024, hvorav 66.000 tonn på Færøyene og 25.000 tonn i Skottland.

Investeringer 

Bakkafrost investerer tungt (6,3 milliarder danske kroner) i 2024-2028 for å forbedre driften i Skottland og oppnå «bærekraftig vekst». Investeringene dreier seg om å bygge store klekkerier for å produsere smolt av høy kvalitet, et prosesseringsanlegg, samt et servicefartøy.

Styret foreslår et utbytte på 8,70 danske kroner per aksje for aksjonærene.