Alf M. Sollund i BarentsWatch.

Ny tjeneste skal gi mer kunnskap om havbruksnæringen

I den digitale tjenesten «Akvainfo» kan alle få tilgang til informasjon om utviklingen innen oppdrettsnæringen i landets kystkommuner. «Akvainfo» er gratis å bruke.

Publisert

Behovet for oppdatert kunnskap og data om havbruksnæringen er stort, både for kommuner og beslutningstakere, men også for samfunnet ellers.

Med bakgrunn i dette tok fylkeskommunen initiativ til å få utviklet en ny digital tjeneste, hvor man enkelt kan hente ut oppdatert kunnskap og data innenfor de miljømessige, samfunnsmessige og økonomiske sidene ved havbruksnæringen de siste 10 årene.

Styringsgruppen fra venstre: Kari-Anne Opsal, ordfører Harstad, Nina Buvang Vaaja, leder BarentsWatch og Anne Hjortdal, næringssjef Troms fylkeskommune.

«AkvaInfo» henter og viser i data i sanntid, og her kan man blant annet søke på antall oppdrettslokasjoner, maksimalt tillatt biomasse, fordeling av typer oppdrett, areal, sysselsatte, miljøundersøkelser og mye mer.

Siden «Akvainfo» er et utviklingsprosjekt som pågår i tidsrommet 2023 til 2026, vil tjenesten i fremtiden oppdateres med nye data og funksjoner avhengig av hvilke behov kommunene har.

Tjenesten «Akvainfo» er utviklet i samarbeid med BarentsWatch, som også fungerer som teknisk plattform og tjenesteleverandør.

Troms fylkeskommune har bevilget 8 millioner kroner fra Havbruksfondet til prosjektet, hvor hovedmålet er å forbedre forvaltningen, basert på et objektivt faktagrunnlag som blir gjort tilgengelig for alle.

«AkvaInfo» finner du her: AkvaInfo | AkvaInfo - BarentsWatch