Tareproduksjon. Foto: Linn Therese S Hosteland

Folla Alger søker FoU-tillatelser til prosjektet AURORA

Det nylig avsluttede forskningsprosjektet EXPLOIT viser at taredyrkning fungerer best når anlegget plasseres nært et allerede eksisterende oppdrettsanlegg for laks.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Forskningsprosjektet EXPLOIT er finansiert av Norges forskningsråd og utført av SINTEF Ocean sammen med Havforskningsinstituttet, NTNU og Bellona. Resultatene viser at taren da kan vokse dobbelt så fort som om taredyrkningen skjer på en lokalitet som ikke er i nærheten av et lakseoppdrettsanlegg. I tillegg viser ny forskning at ingredienser i tare kan ha positive helseeffekter på mennesker og dyr, dette kommer frem av en pressemelding.

- Disse resultatene har vært en tankevekker for Folla Alger AS og oppdrettsselskapet Ellingsen Seafood AS, som nå ønsker å fortsette forskningen på integrert havbruk i stor skala, skriver de i meldingen.

Med seg på laget har de SINTEF Ocean, NOFIMA og Nord Universitet som håper at Fiskeridirektoratet sier ja til søknaden om 3 FoU-tillatelser for laks.

- Integrert havbruk er en spennende mulighet for å teste om samproduksjon av tare og laks kan ha positiv betydning for fiskehelse, og i forhold til å utvikle nye fôringredienser fra tare med positive helseeffekter for laks, sier administrerende direktør Line Ellingsen i Ellingsen Seafood i pressemeldingen, og legger til at bærekraft og omdømme er viktige stikkord for en slik utprøving.

- Det er startet prosjekter på integrert havbruk i Sør-Norge. Med prosjektet AURORA vil vi fremskaffe ny kunnskap om integrert havbruk av laks og tare i Nord-Norge. Senere sesongmessig vekst og begroing av tare om høsten i nord sammenlignet med tidlig om sommeren i sør indikerer vesentlig større effekt av samproduksjon i nord. Årsaken til dette er at hovedperioden for tareproduksjon i større grad sammenfaller med perioden for størst lakseproduksjon og næringssaltutslipp fra lakseoppdrett. Gjennom å undersøke IMTA-effekten og økosystemtjenester i nord, utvikle fullintegrert industriell produksjon av laks og tare samt teste nye fôringredienser for laks vil AURORA komplementere andre FoU-løp på integrert havbruk i Norge sier Tarald Sivertsen, styreleder i Folla Alger i meldingen.

- Dette blir et av de første storskalaforsøkene i verden på integrert havbruk av tare- og lakseproduksjon i et felles oppdrettsanlegg. Blir dette vellykket kan det være med på å gjøre oppdrettsbransjen mer arealeffektiv og miljøvennlig, sier forskningsleder i SINTEF Ocean, Aleksander Handå i pressemeldingen.

- Kunnskapsoverføring, erfaring og kapital fra laksenæringen kan samtidig bidra til å utvikle taredyrking som ny industri i Norge. Fôringredienser til laks bør produseres i havet og ikke på land avslutter Handå.

Hovedmålene med prosjektet er å forske på effekten av integrert havbruk i Nord-Norge i industriell skala og produsere et nytt fôrråstoff for laks.

Delmål er å utvikle og teste: Et nytt prototypeanlegg for industriell produksjon av laks og tare, mekaniserte og automatiserte løsninger for utsett og høsting av tare, metoder for prosessering og oppgradering av tareråstoff til laksefôr og effekter av nye fôringredienser på pelletkvalitet og fiskehelse hos laks.