Havnedirektør Paul Ingvar Dekkerhus. Foto: Eystein Fiskum Hansvik
Havnedirektør Paul Ingvar Dekkerhus. Foto: Eystein Fiskum Hansvik

Sjømateksport på kjøl baner vei for grønt skifte i norsk transport

Norsk sjømateksport er spådd til å seksdobles frem mot 2050. Kapasitet og standard på norske veier er allerede sprengt. Utslipp av klimagasser fra transport øker seks ganger fortere enn Norges samlede utslipp. Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS (NTHR) med samarbeidspartnere  inviterer i samarbeid med sjømatnæring, transportører og Kysthavnalliansen til logistikk- og miljøkonferansen BLÅ MAT - GRØNN LOGISTIKK, i Rørvik, Nord-Trøndelag, torsdag 3. mars 2016.

Publisert

- Våre myndigheter har allerede slått fast at Norge skal være verdens fremste sjømatnasjon. Bærebjelkene for å nå målet er kunnskap, lønnsomhet og bærekraft. Sjømatnæringen har i løpet av kort tid gjort store miljøframskritt. Likevel skjer eksporten på nøyaktig samme måte som for 20 år siden: Med vogntog, melder Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS i en pressemelding.

Utfordrer klima og veginvesteringer

Forskere har slått fast at Norges utslipp av klimagasser har økt med 5 prosent siden 1960. Transportsektorens utslipp har økt seks ganger raskere.

- Med en forventing til en seksdobling av sjømatproduksjonen de neste tiårene, har vi dessuten en utfordring når det gjelder kapasitet og standard på norske veier. Bæreevnen er allerede passert flere steder, sier regiondirektør Roar Melum i Norsk Lastebileierforbund i Trøndelag.

Fersk sjømat på kjøl

Havneselskaper, transportører og sjømatbedrifter i Midt-Norge vil teste ut eksport av fersk sjømat til Europa med båt. Det har miljøstiftelsen Bellona sansen for.

Seniorrådgiver Jan Kjetil Paulsen, Bellona. Foto: Bellona
Seniorrådgiver Jan Kjetil Paulsen, Bellona. Foto: Bellona

- Vi er opptatt av at miljøløsninger også må være økonomisk lønnsomme. Overføring av gods fra veg til sjø og bane har et større potensiale både miljømessig og økonomisk enn det som kommer frem fra både politisk hold og næringsaktører, sier Jan Kjetil Paulsen, Bellonas seniorrådgiver for skipsfart.

Alliansen mellom kysthavnene i de trønderske sjømatregionene Ytre Namdal og Hitra/Frøya investerer nå med tanke på fremtidig sjømateksport på kjøl.

- Flytter vi halvparten av dagens eksport over til kjøl, vil det bli 13.000 laksetrailere færre på norske veier. Dette tilsvarer mer enn 15.000 tonn CO2. Samtidig vil det redusere antall trafikkulykker, mener havnedirektør Paul Ingvar Dekkerhus i Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS.

Politikere, myndigheter og næringsliv

Tilrettelegging for miljøvennlig og energieffektiv transport krever nasjonal koordinering og samordning av distrikts-, samferdsels-, nærings- og miljøpolitikken.

- Eksport av sjømat på kjøl er bra for miljøet og bra for trafikksikkerheten. Dessuten er det viktig for sjømatnæringen at vi får opp nye logistikkløsninger med kapasiteter til å håndtere fremtidig vekst, sier stortingsrepresentant Lisbeth Berg-Hansen (Ap). Som fiskeri- og kystminister i Stoltenberg II-regjeringen la hun fram strategien «Mere gods sjøveien» og fikk gjennomslag for en gods på sjø-satsing til 3 milliarder kroner i gjeldende Nasjonal Transportplan.

- I samarbeid med sjømat- og transportnæringer inviterer vi derfor politikere, myndigheter, miljøorganisasjoner, forskere samt transport- og sjømatnæringene til dagskonferansen «Blå mat – grønn logistikk» for å finne felles løsninger for et grønt logistikkskifte for norsk sjømat, sier Dekkerhus.

Temaer som konferansen belyser: 

• Volumer og vekstambisjoner i havbruksnæringen

• Hvor viktig er miljøet for sjømatprodusenten?

• Sjø og land – hand i hand? Behov for nye logistikkløsninger

• Kysthavner gir både bedre tilbud og lavere utslipp

• Midt-Norge investerer for grønnere logistikk

• Transportløsninger for sjømateksport på kjøl

• Er grønne løsninger også business?

Om «Blå mat – grønn logistikk»: 

Sted: Norveg – Senter for kystkultur og kystnæring, Rørvik

Dato: Torsdag 3. mars 2016. Påmeldingsfrist 25. februar 2016.

Tid: Kl 11.30 – 16.30 (registrering fra kl 10.30)

Arr: Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS i samarbeid med SinkabergHansen AS, AS Rørvik Fisk & Fiskmatforretning, Nils Williksen AS, Midt-Norsk Havbruk AS, Kysthavnalliansen og Nyskaping og utvikling Ytre Namdal IKS.

Mer info kan du lese her.