Lakseegg. Foto: Salmobreed.
Lakseegg. Foto: Salmobreed.

Vil genredigere ILA-motstand i laks

En studie der både britiske og norske institusjoner og selskap deltar, skal nå undersøke potensialet for genredigeringsteknologi for å øke motstanden mot infeksiøs laksanemi (ILA).

Publisert

Parallelt med at bioteknologirådet her hjemme ønsker å myke opp bioteknologiregelverket slik at det blir mer tilpasset dagens nye metoder, bl.a ved Crispr-teknologien, forteller nå fiskehelse og genteikkselskapet Benchmark at de gjennom sitt datterselskap Salmobreed, vil engasjere seg i et studie som har som mål å få frem en laks som er motstandsdyktig mot ILA.

Genredigering har for eksempel allerede frembrakt en gris som er helt resistent mot en virussykdom som kostet hundretalls millioner kroner i året for amerikanske griseprodusenter.

- Metoden representerer en betydelig langsiktig mulighet innen dyrehelse, og bygger på nye gjennombrudd innen humanhelse, mener Benchmark.

Involverer mange 

Studien har en budsjettramme på 500 tusen pund gjennom det britiske bioteknologiske forskingsrådet «Biotechnology and Biological Sciences Research Council (BBSRC)».

I løpet av tre år vil de undersøke mulig bruk av genredigerings-teknologi for å øke laksens motstand mot ILA.

Samarbeidspartnerne inkluderer Roslin Institute, Universitetet i Aberdeen, Salmobreed (Benchmark), Havforskningsinstituttet (Norge), INRA (Frankrike), Marine Science Skottland (UK) og Kefas (UK).

- Målet med studien er å identifisere gener som er involvert i ILA-infeksjon av atlantisk laks, og gjøre endringer i disse for å øke motstanden. Dette kan da brukes for å produsere ILA-resistent stamme for oppdrett, forteller Benchmark.

Crispr

Generedigering er en ny teknologi som bruker enzymsystemer som CRISPR/Cas9 og TALEN blant annet for å gjøre presise og målrettede endringer i DNA-sekvensen. I motsetning til tidligere teknologier er man ikke avhengig av innføring av gener fra andre arter.

- Det eksisterer i dag ikke noen behandlinger for ILA, og ved et utbrudd blir produsentene tvunget til å slakte ut fisken. Med dagens vaksiner og biosikkerhets-foranstaltninger klarer en ikke fullt ut å forhindre spredning av sykdommen. Genredigering kan gi en ekstra måte å bekjempe ILA, påpeker de.

Den første av flere 

Benchmark skriver at denne studien er den første av en rekke tiltak som de vil utfører innen dette feltet.

- Genredigering representerer en betydelig langsiktig mulighet, og erfaringene fra denne studien vil bli brukt på andre sykdommer og arter, inkludert reker og tilapia, skriver de.

CEO i Benchmark Malcolm Pye, mener vi er inne i en veldig spennende tid.

- Genredigering er et potensielt kraftig verktøy for å bekjempe sykdom i oppdrett. Dette er en veldig spennende tid innen genredigering, med store gjennombrudd innen humanhelse, etter tiår med forskning som lover godt også for dyrehelsen, sier han.