Benchmark Genetics har oppdaget en ny QTL som gir resistens mot bakterien Streptococcus
Benchmark Genetics har oppdaget en ny QTL som gir resistens mot bakterien Streptococcus

Benchmark har utviklet resistens mot Streptococcus

Benchmark Genetics melder i en pressemelding at de har identifisert en QTL som selekterer for økt resistens mot Streptococcus iniae hos Nil tilapia.  

Publisert

- Strptococcus-infeksjoner er en av de største sykdomsutfordringene i den globale produksjonen av tilapia. Dette teknologiske gjennombruddet gir tilapianæringen muligheter til å øke sin bærekraft, skriver selskapet i meldingen.

Genetisk seleksjon
De forteller at basert på resultatene fra omfattende sykdomstesting og analyser av genetiske data, har selskapet funnet at en betydelig del av den genetiske variasjonen for resistens mot S. iniae hos Nil tilapia er knyttet til et lite område i fisken DNA  – en såkalt quantitative trait locus (QTL).

- Denne QTL-en, blir nå benyttet til å identifisere stamfisk med høy resistens for S. Iniae for produksjon av kommersiell yngel til selskapets kunder. Parallelt benyttes genomisk seleksjon for økt resistens mot S. agalactiae, forteller de videre.

Store økonomiske tap
Dette er første gang ifølge selskapet at en sterk QTL benyttes i kommersielt avlsarbeid med tilapia. Selskapet legger til at dette representerer en milepæl i arbeidet med å utvikle tilapia med høyere resistens mot sykdom.

Kommersiell yngel av stammen Spring Tilapia selektert for motstandskraft mot streptococcus vil være tilgjengelig for kunder fra begynnelsen av 2020. Genetiske markører for denne QTLen er nå søkt patentert av by Benchmark Genetics Ltd, legger selskapet til i meldingen. 

Administrerende direktør i selskapet Malcolm Pye forteller at det er et stort steg fremover for tilapiaindustrien som har gjennomgått store økonomiske tap knyttet til streptoccusutbrudd.  

- Den nye teknologien som vi nå introduserer vil kunne drive frem forbedringer i bærekraft, og lønnsomhet for våre kunder, forteller han i meldingen.

Han legger til at selskapets internasjonale genetikkteam har overført kunnskap fra veletablerte avlsprogrammer for atlantisk laks til avlsarbeidet med tilapia, til stor nytte for denne globale vekstindustrien.  

Høykvalitetsprotein

-Dette gjennombruddet er resultatet av mange års fokusert arbeid og investeringer for å kunne ta i bruk den mest moderne avlsteknologien for tilapia, sier leder for genetikk i Benchmark Genetisk Morten Rye.

På verdensbasis utgjør produksjon av den omtalte tilapia arten ifølge Rye rundt seks millioner tonn årlig.

Vi håper at vårt banebrytende arbeid vil bidra til at tilapiasektoren kan fortsette produksjonsveksten av denne viktige og kostnadseffektive kilden til høykvalitetsprotein, sier han avslutningsvis..