Slik skal anlegget til World Herigtage Salmon som er under planlegging i Synnylvsfjorden, Møre og Romsdal se ut. Illustrasjonsfoto.

World Heritage Salmon sikrer seg rognavtale for landbasert anlegg

World Heritage Salmon (WHS), som skal produsere laks i de nedlagte olivingruvene i Raudbergvika i Synnylvsfjorden har inngått en femårs samarbeidsavtale med Benchmark Genetics (BG) for kjøp av rogn tilpasset landbasert produksjon, samt gjensidig kompetanseutveksling.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

WHS planlegger inntil 100.000 tonn årlig matfiskproduksjon, og estimerer et årlig rognbehov i størrelsesorden 20-25 millioner rognkorn jevnt fordelt gjennom ett kalenderår. Leveringsavtalen går over fem år, fra 2023 t.o.m. 2027 med en videre opsjon for ytterligere fem år, kommer det frem i en pressemelding. 

Kontraktspartnerne skal utveksle erfaring og kompetanse knyttet til landbasert oppdrett både i prosjektfasen, og når smolt og matfiskanlegget er kommet i drift.

En av de viktigste innsatsfaktorene for å lykkes

Roger Hofseth, Styreleder World Heritage Salmon AS. Foto: Tony Hall.

Roger Hofseth, styreleder i WHS sier at selskapet har valgt å sikre seg genetikk på et tidlig tidspunkt fordi de mener at dette er en av de viktigste innsatsfaktorene for å lykkes med landbasert produksjon i fremtiden.

- Benchmark Genetics har lang erfaring med landbasert oppdrett. Vi vil bruke tiden frem til at smolt- og matfiskanleggene står klare til å dele erfaringer og kompetanse for å redusere risiko, og sikre optimal produksjon.

Anlegget som er under prosjektering i Synnylvsfjorden vil bestå av 15 tuneller med tanker. Hver for seg vil de utgjøre selvstendige biologiske soner.

Hofseth sier at biosikkerhet er en av årsakene til at de valgte BG som leverandør.

- Deres strategi med landbasert stamfisk og rogn, og et omfattende screeningprogram gir oss den tryggheten vi behøver for å redusere den biologiske risikoen i produksjonen. Når vi er i full drift skal vi legge inn rogn tilsvarende 20 – 25 millioner rognkorn i året. Det sier seg selv at vi vil ta inn rogn gjennom hele året, også sommerstid. Benchmark sin leveringsdyktighet på off-season rogn har også vært en viktig faktor i valg av dem som vår samarbeidspartner, avslutter styrelederen.

Geir Olav Melingen, Kommersiell direktør Benchmark Genetics. Foto: BG.

Geir Olav Melingen som er kommersiell direktør hos BG er fornøyd med at nok en landbasert aktør velger genetikk fra selskapet.

- Vi ser frem til å samarbeide med World Heritage Salmon i årene som kommer. De har valgt en spennende teknologisk løsning som skiller seg fra andre landbaserte prosjekter vi har avtaler med. Kompetanseutveksling er svært verdifullt for å skape fremskritt på produktutvikling, og til å gjøre forbedringer og tilpasninger i produksjonen. Derfor er nettopp erfaringsutveksling et element som er tatt med i denne kontrakten, avslutter Melingen.

Om World Heritage Salmon

  • WHS har tilknytning til Hofseth International AS, som er et internasjonalt sjømatkonsern med hovedkontor i Ålesund
  • WHS planlegger å bygge et landbasert gjennomstrømmings/gjenbruksanlegg i den nedlagte gruven i Synnylvsfjorden i Møre og Romsdal
  • Totalt skal det produseres 100.000 tonn laks årlig
  • I tillegg planlegges et smoltanlegg i nær tilknytning til anlegget, med en årlig produksjon på ca. 20 millioner smolt.
  • Selskapet har som mål å bli verdens grønneste oppdrettsanlegg gjennom tiltak som blant annet innebærer omdanning av slam fra produksjonen til energi og salgbare proteiner.
  • WHS har søkt om konsesjon for anlegget hvor første byggetrinn etter planene vil stå klart i 2023.

Om Benchmark Genetics

  • Benchmark Genetics består av foretakene Benchmark Genetics Norway AS, Benchmark Genetics Iceland HF, Benchmark Genetics Chile, Spring Genetics og Benchmark Genetics Shrimp.
  • I Norge har Benchmark Genetics en rekke samarbeidsavtaler, herunder Salmar ASA gjennom en joint venture, Salmar Genetics AS, Lerøy Seafood Group ASA, AS Bolaks, Salten Stamfisk AS og Kvarøy Fiskeoppdrett AS.
  • Selskapene jobber innenfor avl og genetikk på atlantisk oppdrettslaks, tilapia, reker og rognkjeks, som blir produsert i Norge, Island, Chile, USA, Brazil og Colombia. Selskapet leverer også tekniske genetiske tjenester til akvakulturnæringen.