Forskningsdirektør i Nifes Bente Torstensen skifter jobb. Foto: Arkiv.

Slakter påstander om usunt omega-3 i laks

Forskningsdirektør Bente Torstensen ved Nifes slakter påstandene som nylig er fremsatt om omega-3 i laks. - Det er direkte feil at det finnes usunt omega-3 i oppdrettslaksen, sier hun. Hun sier også at ny målemetode ikke gir nye resultater, og at det er feil at ikke laks eller vi mennesker omdanner omega-3 fra planter til EPA og DHA.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Avisen Firda omtalte tidligere i uken en ny målemetode fra Kjemisk Institutt fra UiB, som skal ha avslørt at laksen inneholder "mer usunn omega- 3". Saken har fått mye oppmerksomhet i mediene, men Torstensen er tydelig på at det ikke finnes usunn omega-3.

Les også: Ny metode avslører meir usunt Omega-3 i oppdrettslaks

- Dagens oppdrettslaks inneholder rundt 2,5 gram total omega-3, og omtrent ett gram av det er plante-omega-3. Plante-omega-3 (alfa-linolensyre) er en essensiell fettsyre som vi trenger i kosten for å ha god helse, sier hun til kyst.no.

Forskningsdirektøren viser blant annet til at Norske anbefalinger for næringsstoffinntak, er for total omega-3, ikke bare marint omega-3.

- Kostanbefaling fra Helsedirektoratet anbefaler inntak av fet fisk, blant annet på grunn av innholdet av EPA og DHA. Så dette er et komplekst fagfelt som det er lett å misforstå hva som er hva, og det er viktig å ikke forvirre forbrukere enda mer, sier hun.

Hun viser til de positive helseeffektene for hjerte-kar som er godt dokumentert for EPA og DHA, og at det ikke er mange studier som viser tilsvarende effekter av plante-omega-3.

- De studiene som viser en positiv effekt, gjør antagelig det på grunn av at plante omega-3 omdannes til EPA og DHA i kroppen og dermed utøver den positive effekten på hjerte-kar helsen, sier hun.

Direkte feil om omdanning av plante-omega-3

En av påstandene rundt omega-3 i artikkelen fra Firda, var at verken mennesker eller laksen selv kan omdanne plante-omega-3 til marint omega-3. Dette opplyser forskeren er direkte feil.

- Det stemmer ikke at mennesker ikke kan omdanne plante-omega-3 til EPA og DHA. Mennesker har den evnen, og kvinner omdanner mer effektivt enn menn. Poenget er at omdanningen ikke er effektiv nok til å produsere tilstrekkelig EPA og DHA for optimal helse og utvikling. Derfor anbefales gravide og ammende kvinner å spise 200 mg DHA daglig og alle anbefales å spise mer fisk som inneholder EPA og DHA direkte, forklarer hun. - Dette er anbefalinger fra norske helsemyndigheter.

- Laks kan også omdanne plante-omega-3 til marint omega-3. Det er veldokumentert og en kjent biologisk egenskap som er vist av mange forskingsmiljøer, også utenfor Norge, i tillegg til våre studier publisert av Nifes forskere med samarbeidspartnere. For å dokumentere at laksen har denne egenskapen må man gjennomføre fôringsforsøk med laks og analysere mengden marint omega-3 i fôret og i filet etter en lengre periode med fôring og samtidig vite hvor mye laksen har spist av EPA og DHA i perioden, forklarer Torstensen.

- Når laksen øker innholdet av EPA og DHA etter en periode fôring som er mer enn den mengden EPA og DHA den har spist i fôret, så betyr det at den har produsert fettsyrene selv, med andre omega-3 fettsyrer som utgangspunkt, poengterer hun.

Hun påpeker at det også er grundig dokumentert av forskere ved Nifes og andre forskningsmiljøer at laks har enzymsystemene som skal til for å omdanne plante-omega-3 til marint omega-3, og at omdanningen faktisk skjer i laksens leverceller.

- Ikke noe nytt

Forskningsdirektøren påpeker at saken om omega-3 og ny målemetode formidler et budskap som har vært åpent kommunisert i mange år.

- Det er ikke noen nyhet at marint Omega-3, EPA og DHA har gått ned med 60% siden 2000-tallet. Det har Nifes kommunisert i lang tid og den siste VKM rapporten «oppdatering av Helhetssyn på fisk» har alle data presentert og er grunnlaget for risiko-nytte vurderingen i 2014, sier Torstensen.

Hun forteller at Nifes's målemetode for fettsyresammensetning også skiller plante-omega-3 og marine omega-3 fettsyrer.

- Det er ikke bare vi som gjør denne type forskning. Det er den metoden som er godkjent internasjonalt, akkreditert og validert og dermed dokumentert at den kan kvantifisere alle de relevante fettsyrene for mat, inkludert omega-3 og omega-6 fettsyrer av ulike karbonkjedelengde og umettethet, sier hun.

Hun påpeker at hun ikke kjenner til Kjemisk Institutt sin nye metode i detalj.

- Men det ser ut som den gir mye den samme informasjon om fettsyresammensetning bare uten å måtte bearbeide prøven med løsemidler før analyse, sier hun.

Hun viser til at denne type studier er gjort av flere forskningsmiljøer, inkludert Nifes og at forskningsdata er tilgjengelig for de som ønsker innsikt.

Flere merker

Når det gjelder merking av omega-3 innhold på produkter, forteller hun at det er fullt mulig og at mange gjør det.

- Det er regulert av Mattilsynets «Forordning om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler» der det beskrevet at mat kan merkes som «kilde til omega-3 fettsyrer» eller «høyt innhold av omega-3 fettsyrer», og ernæringspåstandene for omega-3 har retningslinjer for total omega-3 og sum EPA og DHA, sier hun.

- Det er viktig også å slå fast at oppdrettslaksen fortsatt er en god kilde til marint omega-3 i kosten vår. Ett måltid med dagens oppdrettslaks dekker mer enn en ukes anbefalt inntak av marint omega-3 for friske for å forebygge mot utvikling av hjerte-kar sykdom, konkluderer hun.