Berggylte fra Havlandet Marin Yngel. Foto: Havlandet
Berggylte fra Havlandet Marin Yngel. Foto: Havlandet

Går for 500 000 berggylter

- Jeg forventer videre økning i produksjon etterhvert som vi starter flere kar og lærer mer, sier daglig leder Halvard Hovland fra Havlandet Marin Yngel. Etter et drøyt år som berggylte-oppdretter opplyser han at produksjonen er blitt bedre. Han peker også på at det enda er flere utfordringer som må løses.

Publisert

Lakseoppdretterne i Sunnfjord Rensefisk har "førsterett" på berggylten da de har investert mellom 20 og 30 millioner kroner i produksjonen. I  år har de fått 80 000 eksemplarer av rensefisken i laksemerdene.

- Jeg har fått beskjed om at dødeligheten er meget lav og har ikke mottatt klager fra noen. Effektiviteten tror jeg det er vanskelig å si noe om da det har vært spesielt lite lus i vår region i sommer og høst, sier Hovland til kyst.no.

- Ingenting løst

Rensefisk-oppdretteren forteller at det har vært utfordringer knyttet til både stress hos fisken, tørrfôr-tilvenning og smakelighet på fôret.

Håndtering av berggylte. Foto: Havlandet Marin Yngel
Håndtering av berggylte. Foto: Havlandet Marin Yngel

-  Smakeligheten på fôret har blitt bedre og vi håndterer nå også stress og tørrfôrtilvenningen bedre. Det blir vel derfor rett å si at ingenting er løst men at alt har blitt bedre. Vi har fremdeles utfordringer, sier han.

Fôret mener han nå har en grei smak men at det er for dyrt.

- Vi bør finne billigere råvarer med god smak, sier Hovland.

500 000 settefisk årlig

De 80 000 settefiskene som ble levert i 2015, kommer fra den første test-produksjonen i Florø.

- Det var ikke noe stort volum men kanskje ok til å være en begrenset test. I år har vi produsert en batch, som har gitt vel 450.000 yngel på cirka fem gram. Jeg forventer videre økning i produksjon etter hvert som vi starter flere kar og lærer mer, sier han.

- Vårt produksjonsmål er 250 000 settefisk til lakse-oppdretterne hver vår og høst. At vi nå må ut å selge yngel er en liten bonus og vi må vel derfor si oss greit fornøyd med det som er gjort siden oppstart sommeren 2014, legger Hovland til.

Fremover arbeides det videre med avl på berggylten, produksjon av billigere fôr, å finne rett tidspunkt for tørrfôr overgang  med mer.

- Vi er ok fornøyd med det som er gjort til nå, men at dette er et råkonsept som må forbedres på alle områder. Det handler om å få driftsmessig kunnskap egentlig. Vi er så ferske i dette at største usikkerheten synes jeg er tilgang på nok egg. Dette er nok viktigste forutsetningen for en vellykket 2016 produksjon, konkluderer Halvard Hovland, daglig leder i Havlandet Marin Yngel.