Har spesialutviklet nytt fangstredskap for leppefisk

Flere næringsaktører på Sørlandet har gått sammen og utviklet et nytt fangstredskap for leppefisk med bedre seleksjon av art og størrelse. Se den lille bergnebben smette ut av teinen i videoen i saken.

Publisert

Fjordservice Flekkefjord ønsker sammen med Leppefisk.com, Lerøy Vest, Sjøtroll Havbruk og Marine Harvest å sette et spesielt fokus på berggylt i tilknytning til regulering av leppefisket, og derfor har utviklet et nytt redskap for fisket etter denne. Denne kan bidra til å unngå lusebehandlinger og holde volumet av leppefisk oppe i merdene, på tross av reguleringer av fisket.

Andreas Lindhom fra Fjordservice Flekkefjord påpeker at berggylten er svært ettertraktet som rensefisk og regnes for å være den som gir best effekt mot lakselus. Han påpeker også at fisketiden i det nye forvaltningsregimet kan forventes å føre til redusert tilgjengelighet på berggylta.

- På et overordnet plan kan en redusert tilgang til berggylte få betydning for hvor stor effekt villfanget rensefisk i sin helhet vil ha i bekjempelsen av lakselus i oppdrettsnæringen. I sin tur vil dette kunne få konsekvenser for den totale verdiskapingen fra fisket etter leppefisk både for fiskerne og oppdretterne av laksefisk, konstaterer han.

(Teksten fortsetter under filmen)

[video width="1440" height="1080" mp4="https://kyst.no/wp-content/uploads/2016/05/fangstredkap.mp4"][/video]

Ny fangststeknologi

Det nyutviklede fangstredskapet vil ifølge Lindhom bidra til en stor sorteringsoverflate av leppefisken.

- Dette resulterer igjen i at man får selektert på art og ønskelig størrelse av denne. Vi har allerede testet det ut og ser at det virker, opplyser han til kyst.no.

Grûnderen forteller videre at det som gjør at det virker er leppefiskens naturlige instinkter i å søke nedover.

- All fisk trekker nedover, og når vi nå har utgangen i bunnen vil fisken som er for liten og av uønsket art, automatisk trekke ut på en naturlig måte. Dette er annerledes mot dagens fangstteknologi hvor man har fluktåpningene på sidene. Fluktåpningene er også 50 ganger større på de nye redskapene, forklarer han.

Ifølge Lindhom, har næringen på Sørlandet greid å bekjempe lakselus utelukkende ved hjelp av leppefisk på sjette året.

- Derfor er både fiskere og oppdrettsnæring spesielt opptatt av å få til en balansert og bærekraftig høsting av leppefiskbestandene.

Vil bidra med kunnskap

De over-nevnte budskapene overleverte selskapene nylig samlet i et brev til Fiskeridirektoratet. Der viser de også til at Leppefisk.com og Fjordservice Flekkefjord gjerne vil bidra med sin erfaring og kompetanse til fremskaffing av ny kunnskap og dokumentasjon rundt leppefisken.

Det kommer også frem at Marine Harvest Flekkefjord har svært gode erfaringer med berggylten og har kunnet gjenbruke 30-50 % av berggylten. Hele 7000 berggylter fra 2015 er hentet opp ved utslakting våren 2016 og vil bli brukt på nytt.

I brevet viser også selskapene til at en gjennomgang av tall fra Fjordservice for det ordinære fisket i 2015, viser at det for berggylt ble tatt grovt regnet 25500 individer i ruser og 4500 individer i teiner i perioden fra 10. juni til 11. juli på strekningen fra Verdens ende (Tjøme) til Mandal. De viser også til at fangstene var best i øst tidlig i sesongen og at de andre leppefiskartene i praksis er utilgjengelig i denne perioden målt ut fra erfaringsmessig fangstmengde.

De legger også frem forslag til målsetning, metodikk og plan for gjennomføring av et prøvefiske-program, og foreslår et prøvefiske med en tidligere start i kombinasjon med et selektivt fiske med det nye redskapet.