Selv om ikke regnskapet er like bra i 2017 som året før, så tjener fortsatt Bolaks AS gode penger. Her er daglig leder Bjørg Mette Holmefjord Antonsen og Karina Antonsen Hjelle, Buisness controller i sving. Foto: Bolaks.

Bolaks har i år ansatt kun kvinnelige lærlinger

Bolaks AS er fornøyd med resultatet for 2017, og forteller til Kyst at 2018 blir et historisk år for selskapet, ettersom de kun har ansatt kvinnelige lærlinger dette året. 

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Selskapet har en omsetning i 2017 på 629 millioner, en nedgang på 58 millioner fra året før. Driftsresultatet er også redusert fra 217 millioner i 2016 til 196 millioner kroner i 2017.

Nøkkeltall:

Bolaks hadde et årsresultat i fjor på 150 millioner kroner, en nedgang på 11 millioner fra 2016.

Egenkapitalandelen var i fjor på 62 % mot 50 % året før, og driftsmarginen har blitt redusert med 1 % fra 32, til 31 prosent.

- Et år for opprusting

Karina Antonsen Hjelle, Business controller i Bolaks, sier til Kyst.no at 2017 var et godt produksjonsår for Bolaks.

- Vi er godt fornøyde med resultatet for 2017. Det var ventet at produksjonen ville være litt lavere enn 2016. God fiskehelse gjorde det mulig å ta med seg mer fisk inn i 2018 enn opprinnelig planlagt, samtidig som vi gjennomførte investering for fremtiden, sier hun.

Karina Antonsen Hjelle, Business controller i Bolaks sier de har hatt fokus på å ansette flere kvinner i selskapet. Foto: privat.

Hjelle påpeker at det er noen faktorer som selskapet verdsetter.

- God fiskehelse og godt arbeidsmiljø er viktig for oss i Bolaks. Samtidig må vi fortsette å bruke av vår erfaring i innovasjon. 

Hjelle forteller til Kyst.no at 2018 ser lovende ut for selskapet.

- Så langt ser 2018 bra ut. Vi forventer en noe lavere produksjon, og det vil selvsagt påvirke resultatet ved årsslutt. 2018 er et år for opprustning av eksisterende anlegg. Nytt utstyr og teknologi skal tas i bruk. Kampen mot lus er et viktig område og vi vurderer fortløpende hva vi har behov for i den sammenhengen, sier hun.

Selskapet har i 2018 hatt en rømmingshendelse som skjedde i månedsskiftet januar/februar ved anlegget Oterstegdalen i Fusa kommune i Midhordland. Selskapet har meldt at nærmere 5000 oppdrettslaks med en gjennomsnittsvekt på 3 kg rømte. 

Bare kvinnelige lærlinger

Bolaks AS teller i dag 67 ansatte, i tillegg har de inn over 15 vikarer i løpet av sommeren. Hjelle forteller at de har et sterkt fokus på kvinneandelen i selskapet.

- I år ansatte Bolaks for første gang i historien bare kvinnelige lærlinger. Vi ser det som svært positivt for næringen at så mange dyktige jenter tar utdanning innen akvakultur. Helene Bjelland har vært TAF-lærling hos oss i fire år og gikk rett etter oppnådd fagbrev til topps i forrige rekrutteringsrunde til lokalitetsansvarlig.

- Sandra Nerhovde har vært tilknyttet Bolaks det siste året og er nå ferdigutdannet fiskehelsebiolog. Nå har vi ute stilling som teknisk leder, og vi håper på å få en ny engasjert kollega på plass ila høsten. Ellers er det få som slutter, men noen røkter-/operatørstillinger blir alltid ledige ila et år, og disse erstattes fortløpende, forteller hun engasjert.

Selskapet sier hun ellers jobber aktivt for å bekjempe lus.

- Vi skulle som alle andre ønsket at lusetallene var lavere, men vi har god kontroll. For noen år tilbake laget vi oss en god handlingsplan for lusebekjempelsen, denne evalueres gjevnlig og har høyt fokus, legger hun til.